Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych
Organizator:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
Adres: ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 71 3649521
E-mail:
Strona www:https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/62122
Opis:Wyk. dok. proj. oraz bud. gaz. ś/c DE 125, De 63 mm wraz z przył. gazu ś/c PE DE 63 oraz zespołem reduk.-pom. II stopnia o przepust. do 80 m3/h, zespołem red. o przep. Q=100 m3/h i punkt. red Q=60 m3/h do bud. w m. Lubin 1 Maja dz. 554/3, dz. 27, 28
Opis postępowania:
UMOWA JEDNORAZOWA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociągu ś/c DE 125, De 63 mm wraz z przyłączami gazu ś/c PE DE 63 oraz zespołem redukcyjno-pomiarowym II stopnia o przepustowości do 80 m3/h, zespołem redukcyjnym o przepustowości Q=100 m3/h i punktem red Q=60 m3/h do budynków w miejscowości Lubin 1 Maja dz. 554/3, dz. 27, 28" Zakres rzeczowy: 1. Wykonanie dokumentacji technicznej, 2. Budowa gazociągu średniego ciśnienia De 125 PE 100 SDr 17,6 L= ok.500,00 m 3. Budowa gazociągu średniego ciśnienia De 63 PE 100 SDR 11 L= ok.15,0 m 4. Budowa przyłączy gazowego średniego ciśnienia De63 PE100 RC SDR 11 L= ok. 62,0 m (3 sztuki) 5. Zakup i montaż zespołu redukcyjno-pomiarowego II stopnia o przepustowości do 80 m3/h 6. Zakup i montaż zespołu gazowego redukcyjnego dwuciągowego o przepustowości Q= 100 m3/h 7. Zakup i montaż punktu redukcyjnego o przepustowości do 60 m3/h 8. Wykonanie prac towarzyszących budowie o których mowa w pkt. 2-7.
Grupa asortymentowa: Budowa, przebudowa, remont gazociągów niskiego i średniego ciśnienia
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/62122
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-07-03 11:00:00 2021-07-15 09:00:00
1 licytacja 2021-07-15 12:00:00 2021-07-15 12:30:00
Termin składania:2021-07-15
Uwagi:Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Kontakt:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
Paweł Chrzanowski
713649521
pawel.chrzanowski2@psgaz.pl
Numer dokumentu:2021/W500/WNP-033537
Źródło: Internet i własne
Załączniki: