Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy/rozbiórki budynków gospodarczych
Organizator:Gmina Lubawka Oddział: Zakład Gospodarki Miejskiej
Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kamiennogórski
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/639318
Opis:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy/rozbiórki budynków gospodarczych w zasobach ZGM Lubawka
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy Aleja Wojska Polskiego 27 w Lubawce 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
2 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy Aleja Wojska Polskiego 45 w Lubawce 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy Ul. Dworcowej 20 w Lubawce 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
4 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy Ul. Krótkiej 1a w Lubawce 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
5 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy Placu Jana Pawła II 6 w Lubawce 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy Ul. Sienkiewicza 4 w Lubawce 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
7 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy Ul. Sudeckiej 7-8-9 w Lubawce 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
8 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy budynku nr 79 w Okrzeszynie 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/639318
Składania : 29-07-2022 09:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/639318
Otwarcie ofert:Otwarcia : 29-07-2022 09:05:00
Termin składania:2022-07-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji - Wykonanie prac do dnia 31.10.2022 r.
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy lub rozbiórki budynków gospodarczych w zasobach ZGM w Lubawce.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje wykonanie dokumentacji dla następujących budynków gospodarczych:
1) budynek gospodarczy 2-kondygnacyjny przy Aleja Wojska Polskiego 27 w Lubawce, dz. ewid. nr 796/2 obr. Lubawka 3,
2) budynek gospodarczy 2-kondygnacyjny przy Aleja Wojska Polskiego 45 w Lubawce, dz. ewid. nr 777 obr. Lubawka 3,
3) budynek gospodarczy (w części 2-kondygnacyjnej) przy ul. Dworcowej 20 w Lubawce, dz. ewid. nr 207/15 obr. Lubawka 3,
4) budynek gospodarczy 1-kondygnacyjny przy ul. Krótkiej 1a w Lubawce, dz. ewid. nr 534/4 obr. Lubawka 3,
5) budynek gospodarczy 2-kondygnacyjny przy Placu Jana Pawła II 6 w Lubawce, dz. ewid. nr 259 obr. Lubawka 3,
6) budynek gospodarczy (w części 2-kondygnacyjnej) przy ul. Sienkiewicza 4 w Lubawce, dz. ewid. nr 176/7 obr. Lubawka 3,
7) budynek gospodarczy 2-kondygnacyjny przy ul. Sudeckiej 7-8-9 w Lubawce, dz. ewid. nr 376/7 obr. Lubawka 3,
8) budynek gospodarczy 2-kondygnacyjny przy budynku nr 79 w Okrzeszynie, dz. ewid. nr 160/1 obr. Okrzeszyn,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu zamówienia - odstąpienie od wykonania dokumentacji dla części ww. obiektów - rozliczenie nastąpi na podstawie cen jednostkowych poszczególnych kompletów dokumentacji.
4. Lokalizacja obiektów, dokumentacja fotograficzna i szczegółowe wytyczne zawiera Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
5. W sporządzonej dokumentacji należy przedstawić ocenę stanu technicznego istniejącego budynku i wskazać najbardziej racjonalne (z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego) rozwiązanie, tj. rozbiórkę lub odbudowę budynku.
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Wykonanie prac do dnia 31.10.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Oświadczenia wykonawcy - Wykonawca zapoznał się i akceptuje załączone oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 1). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Wzór umowy - Wykonawca zapoznał się i akceptuje załączony wzór umowy (Załącznik nr 2). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 Klauzula RODO - Wykonawca zapoznał się i akceptuje załączoną klauzulę RODO (Załącznik nr 3). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
7 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - Proszę o załączenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
8 Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Proszę o załączenie zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
9 Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Wykonawca zapoznał się i akceptuje załączone oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 4). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Maciej Kosal
Gmina Lubawka Oddział: Zakład Gospodarki Miejskiej
Pl. Wolności 1
58-420 Lubawka
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 639318
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: