Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20996084 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-31
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
Organizator:Urząd Miejski w Świętochłowicach
Adres: ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Świętochłowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 32 349 19 00
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/441906
Opis:Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn.: ,,Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 cena ofertowa Formą wynagrodzenia przyjętą w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Obliczenia ceny Wykonawca dokona w oparciu o własną kalkulację. W cenie należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym czynności i opracowań wymienionych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, koszt materiałów i uzgodnień, koszty dojazdu, koszt czynności wykonywanych poza terenem miasta Świętochłowice oraz poza siedzibą Wykonawcy, itp. 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie: 09-04-2021 12:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcie : 09-04-2021 12:05:00
Termin składania:2021-04-09
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn.: ,,Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 32 349 19 00
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że: o spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert: o wszystkie podane wyżej informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi "TAK", w przypadku odpowiedzi negatywnej "NIE"
3 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych RODO - składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z ubieganiem się o przedmiotowe zamówienie a w przypadku jego uzyskania zobowiązuje się do wypełniania w/w obowiązków w celu realizacji umowy. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi "TAK", w przypadku odpowiedzi negatywnej "NIE"
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Urząd Miejski w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021
Numer dokumentu:ID 441906
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: