Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18779872 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-02-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dostawy dysków do serwerów
Organizator:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Adres: ul. I-go Maja 19, 41-200 SOSNOWIEC
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (32) 29 66 267
E-mail:
Opis:dot: zapytanie ofertowe
Sąd Rejonowy w Sosnowcu z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul.l-go Maja 19 zainteresowany jest realizacją dostawy :
Dysk SAS 2,5 600Gb B lOk RPM do serwerów delipoweredge r720 st:B0K3ZZl -40 sztuk
Oferowane dyski muszą być produktem oryginalnym , fabrycznie nowym.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową na załączonym formularzu ofertowym ( lub druku równoważnym ) prosimy złożyć w terminie do dnia 21.02.2020 r.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.
oddzial.gospodarczy@sosnowiec.sr.gov.pl
Termin składania:2020-02-21
Wymagania:Termin związania ofertą : do 30 dni
Należność za wykonanie zamówienia, po udzieleniu zlecenia będzie płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy który zgodny jest z numerem rachunku wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. ,,biała lista podatników VAT"). W przypadku, gdy numer rachunku nie będzie zgodny z numerem rachunku wskazanym w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku zgodnego z numerem podanym w w/w wykazie w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o niezgodności. W przypadku niepodania właściwego numeru rachunku, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy lub do dokonania płatności na numer rachunku podany w wykazie, o którym mowa powyżej.
Kontakt:Dodatkowych informacji n/t przedmiotu zamówienia udzielają pracownicy Oddziału Informatycznego tut. Sądu nr tel. 32/ 296-62-16
Numer dokumentu:MG OG 04/040/0402/3/20/2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: