Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej
Organizator:ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE
Adres: Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 17 748-37-44, fax.: +48 17 748 19 28
E-mail:
Opis:Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 5 szt. drzew
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, przy użyciu tomografii, opisującej stan zdrowotny
5 szt. drzew, w tym:
- 1 szt. drzewa - Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 210 em, rosnącego na działce
ni- 1200/1 w obrębie 216, położonej przy ul. Staromiejskiej w Rzeszowie (na wysokości
szkoły).
- 1 szt. drzewa - Wierzba biała o obwodzie pnia 313,320 em, rosnącego na działce nr 868/4
w obrębie 207, położonej na terenie Parku Jedności Polonii z Miacierzą,
- 3 szt. drzew - Topola włoska o obwodzie pni 239; 183;213 cni, rosnących na działce nr
2740 w obrębie 216 , przy ul. Siemieńskiego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową w wersji papierowej należy złożyć na załączonym wzorze -Treść oferty
załącznik Nr I w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002
Rzeszów, w terminie do dnia 17 września 2019 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą
zamówienia: ,, Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 5 szt. drzew".
Termin składania:2019-09-17
Kontakt:Osoba do kontaktu: Sabina Kuternoga, tel.: (0-17) 748 37 48.
Numer dokumentu:ZM.60.527.2019.SK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: