Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16767713 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-02-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i druk map
Organizator:Gmina Podgórzyn
Adres: ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. jeleniogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 75 75 48 131
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
wykonanie i druk map z przebiegiem rowerowych tras MTB oraz zawierających informacje
o walorach przyrodniczych terenów objętych projektem i znak QR-CODE,
wykonanie i montaż 3 sztuk tablic informacyjnych zawierających mapy z przebiegiem
rowerowych tras MTB, informacje o walorach przyrodniczych terenów objętych projektem
i znak ÓR-CODE,
w ramach realizacji projektu pn. ,,Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych
tras rowerowych MTB w Karkonoszach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Wytyczne dotyczące mapy;
o parametry techniczne:
- format: A4,
- skala: 1:35 000,
- nakład: 2 000 szt.,
- papier: G-print min. 115g/m2g,
- kolor: CMYK 4+4,
- druk dwustronny,
- wielkość po przycięciu: 297 mm x 210 mm,
- składanie do formatu: 74 mm x 105 mm lub do DL (210 mm x 99 mm),
o wymagania szczegółowe:
mapa ma zawierać:
- przebieg rowerowych tras MTB wykonanych w ramach realizacji ww. projektu
(dostępnych pod linkiem: http://bip.jeleniagora.pl/przetare/8957/izp-z-271-19-2018. Tom
III SIWZ - Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia);
- informacje o walorach przyrodniczych terenów objętych projektem;
- znaki QR-CODE, które po zeskanowaniu urządzeniami mobilnymi przekierowywać będą na
strony internetowe podane przez Zamawiającego;
- znak:
Funduszy Europejskich (właściwy dla Programu Regionalnego),
barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
o herb Województwa Dolnośląskiego,
Unii Europejskiej (właściwy dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
zgodnie z zasadami określonymi w ,,Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów
polityki spójności".
Wytyczne dotyczące tablic informacyjnych:
o parametry techniczne:
- Konstrukcja tablic drewniana na dwóch słupach o przekroju 9cm x 9cm i wysokości do 2,5
m dostosowana do zamontowania blachy aluminiowej z jednostronnym nadrukiem (pełen
kolor), zabezpieczonej folią UV, o wymiarach 100 cm x 150 em. Konstrukcja tablicy
zakończona dwustronnym daszkiem. Wysokość dolnej krawędzi tablicy od gruntu ok. 90
em. Słupy drewniane będą osadzone w stopach betonowych za pomocą profili stalowych.
Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować.
o wymagania szczegółowe:
tablice mają zawierać:
- przebieg rowerowych tras MTB wykonanych w ramach realizacji ww. projektu
(dostępnych pod linkiem: http://bip.jeleniagora.pl/przetarg/8957/izp-z-271-19-2018. Tom
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn,
ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, w sekretariacie (I piętro)
lub przesłać mailowo na adres:
e.szturo@podgorzyn.pl do dnia 05.02.2019r. do godziny 14:30.
Otwarcie ofert:6. Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 05.02.2019r. godz. 14:45.
Termin składania:2019-02-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: do 21.02.2019r.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Liwia Manthaj, tel. 75 75 48 131.
Numer dokumentu:ROK.271.2.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: