Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17890206 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie inwentaryzacji centralnego ogrzewania
Organizator:Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
Adres: ul. Partyzantów 10a, 41-200 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 290-18-62 fax: 32 290-18-64, tel. 032 290 18 42
E-mail:
Opis:Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:

1. Nazwa zamówienia:
Wykonanie inwentaryzacji centralnego ogrzewania w budynku położonym przy ul. Ordonówny 3c w Sosnowcu
Miejsce i termin składania ofert: 2. Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: oferty@mzzl.pl

3. Oferty należy złożyć w terminie do:
Data 03.09.2019 r.
Godzina 15.00
Termin składania:2019-09-03
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
30.09.2019 r.
Wymagania:5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:
- najniższa cena brutto
Kontakt:Osobą do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:
Justyna Drzewiecka, tel. 032 290 18 42
Źródło: Internet i własne
Załączniki: