Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie klimatyzacji serwerowni
Organizator:Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach
Adres: ul. Józefa Pukowca 5, 43-251 Pawłowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. pszczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 324722149
E-mail:
Opis:Wykonanie klimatyzacji serwerowni
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w pomieszczeniu serwerowni instalacji
klimatyzacji o następujących parametrach:
a) moc chłodnicza klimatyzatora: min. 3,5 kW,
b) klasa energetyczna chłodzenia: min. A++,
c) czynnik chłodniczy: R32,
d) funkcja samooczyszczania,
e) maksymalna głośność jednostki wewnętrznej: 40 dB,
f) zdolność utrzymywania stałej temperatury i wilgotności przez cały rok (praca ciągła),
g) możliwość zdalnego monitorowania i sterowania przez Internet,
Parametry lokalu:
a) wymiary pomieszczenia: 5m x 3m x 3.5m,
b) liczba okien: 1,
c) nasłonecznienie: duże,
Pozytywnie weryfikowane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymienione
punkty. Jedynym kryterium wyboru oferty spośród spełniających podane warunki jest cena.
Miejsce i termin składania ofert: 5. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 30.09.2022 r.
6. Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach
ul. Józefa Pukowca 5
43-251 Pawłowice
email: zso@pawlowice.edu.pl
7. Forma składania ofert:
Ofertę - zgodnie z załącznikiem nr 1, należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz.ch od
7.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną na adres szkoły zso@pawlowice.edu.pl.
Termin składania:2022-09-30
Miejsce i termin realizacji:3. DOSTAWA: na koszt oferenta, do 21.10.2022 r.
Wymagania:2. Opis sposobu przygotowywania ofert:
a) wykonawca przygotuje ofertę cenową zgodnie z powyższą specyfikacją;
b) wykonawca przygotowuje ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zaproszenia,
c) do oferty należy dołączyć szczegółowy opis zaproponowanego urządzenia.
4. Okres gwarancji: min. 5 lat
9. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium cenowe - 100%
Informacje o złożonych ofertach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone
w BIP-e Urzędu Gminy Pawłowice. O terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi
wybranego dostawcę telefonicznie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania.
Kontakt:8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać w sekretariacie ZSO
w Pawłowicach, nr tel. 324722149, email: janusz.cyrulik@pawlowice.edu.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: