Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21868286 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie map do celów projektowych
Organizator:Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
Adres: ul. Podmiejska 18, 78-300 Świdwin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. świdwiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 365 23 99 fax. 94 365 64 54
E-mail:
Opis:Wykonanie map do celów projektowych
dla działek:
nr 616 obręb Sławoborze i nr 107, nr 97/1 obręb Krzecko w ramach realizacji zadania
pn.: ,,Remont drogi Nr 1059Z na odcinku Sławoborze - Krzecko o długości 3,32 km.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych dla działek:
nr 616 obręb Sławoborze i nr 107, nr 97/1 obręb Krzecko w ramach realizacji
zadania pn.: ,,Remont drogi Nr 1059Z na odcinku Sławoborze - Krzecko o długości
332 km.
Początek odcinka na działce 616 obr. Sławoborze i koniec odcinka na działce 97/1 obr.
Krzecko zostały wskazane w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w
dowolny sposób wybrany przez Wykonawcę tj. ofertę można:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie),
- przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego,
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: pzd@powiatswidwinski.pl,
6. Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 17.09.2021r. do godz. 15:00
Termin składania:2021-09-17
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r.
Wymagania:. Kryteria ocen oferty: kryterium - najniższa cena.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: