Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie materiałów informacyjno-szkoleniowych oraz kalendarzy ściennych trójdzielnych dla 31brt
Organizator:2. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261656200
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/2wog/public/postepowanie?postepowanie=68988123
Opis:: wykonanie materiałów informacyjno-szkoleniowych dla AWO oraz kalendarzy ściennych trójdzielnych dla 31brt
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi introligatorskie, tj. wykonanie materiałów informacyjno-szkoleniowych dla Archiwum Wojskowego w Oleśnicy (AWO) oraz wykonanie kalendarzy ściennych trójdzielnych dla 31 batalionu radiotechnicznego (31brt), zgodnie z opisami i rysunkami przedmiotu zamówienia, zawartymi w załączniku nr 3, 3a, 3b, 3c. Usługi z dostawą na adres AWO: 1. Teczka konferencyjna A5 Hook - szt. 100 2. Teczka konferencyjna A4 Hook - szt.- 50 3. Bloczek notes firmowy A5, 50 kartek - szt. 100 4. Bloczek notes firmowy A4, 50 kartek - szt. 50 5. Kalendarz ścienny trójdzielny - szt. 100 6. Okładka na legitymację pamiątkową - szt. 30 7. Pudełko na odznakę - szt. 30 8. Notes A5, 144 kartki - szt. 100 Usługa z dostawą na adres 31 brt: 9. Kalendarz ścienny trójdzielny - szt. 90 Uwagi: o Wymaga się, aby cena końcowa poszczególnych pozycji zamówienia, uwzględniała koszty związane z ewentualnym opracowaniem graficznym rysunków dostarczonych przez Zamawiającego. o Przed realizacją zamówienia, wymagana jest akceptacja usługi ze strony Zamawiającego (pkt 3). 1) Termin realizacji usługi: do 14 dni od daty przesłania zamówienia. 2) Miejsce dostawy: pozycje 1-8: Archiwum Wojskowe w Oleśnicy Ul. Wileńska 14 56-400 Oleśnica pozycja 9: 31 batalion radiotechniczny Ul. Graniczna 13 50-984 Wrocław Uwaga: dostawa towaru na koszt Wykonawcy. 3) Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela: - z ramienia AWO: st. chor. szt. Adam TYRAKOWSKI, tel.: 261 665 762, 695 662 028; - z ramienia 31brt: kpr. Daniel MURASZKO, tel.:261 669 944. W przypadku możliwości zrealizowania ww. zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego oraz o przesłanie e-mailem w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe zamieszczone na platformie zakupowej SMART PZP - www.portal.smartpzp.pl, najpóźniej do dnia: 18.06.2024 r. do godz. 10:00. UWAGA: 1. Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego. 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 3. Załącznikiem do zapytania ofertowego jest wzór formularza ofertowego zawierającego klauzulę informacyjną dot. RODO.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/2wog/public/postepowanie?postepowanie=68988123

TERMIN SKŁADANIA ofert
18-06-2024 10:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 18-06-2024 10:00:00
Termin składania:2024-06-18
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:2. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl
Numer dokumentu:SZKOL/17/2024/BK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: