Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16647448 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych
Organizator:Mondi Świecie
Adres: Bydgoska 1, 86-100 Świecie
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. świecki
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych na terenie bocznicy kolejowej Mondi Świecie S.A.
Treść zapytania:
Proszę o przedstawienie oferty dotyczącej ,,Wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych na terenie bocznicy kolejowej Mondi Świecie S.A. dla 53 przejazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim winny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744)."
PROSZE W KWESTIACH TECHNICZNYCH O KONTAKT Z : Andrzej Lisowski , tel. 692 217 266 , EMAIL: Andrzej.Lisowski@mondigroup.com
Proszę także zapoznać się z Zasadami dla Dostawców Usług obowiązującymi w Mondi Swiecie, które są kluczowe i stanowią załączniki do ewentualnej przyszłej umowy.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych na terenie bocznicy kolejowej Mondi Świecie S.A. 1 usługa
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie metryk przejazdów kolejowo-drogowych na terenie bocznicy kolejowej Mondi Świecie S.A. "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Miejsce i termin składania ofert: Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
11- 01- 2019 15: 09
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
25- 01- 2019 15: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
24- 01- 2019 15: 00
Termin składania:2019-01-25
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Jacek Kuczyński
tel:
e-mail: jacek.kuczynski@mondigroup.com
Numer dokumentu:Z13/111432/aktualizacja1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: