Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17364102 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-21
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie monitoringu budynku
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyskowicach
Adres: Strzelców Bytomskich 9, 44-120 Pyskowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. gliwicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (032) 233 32 62 fax. (032) 233 21 07
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
MZBM - TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach działająca na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 12 w Pyskowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie:
o monitoringu budynku przy ul. Paderewskiego 12 (2 klatki schodowe)
Oferta powinna uwzględniać koszty:
1 związane z montażem kamer zewnętrznych w ilości 6 szt. z wodoodporną obudową (przetwornik CMOS, wielkość obrazu [px] min1280 x 720 czułość [lux] min.05 [kolor] 0 min. [IR LED ON], ogniskowa [mm] min. 3,6, apertura [F] min. 2,0, kompresja min. JPEG)
2 montażu rejestratora z rozdzielczością zapisu Full HD, kompresja min JPEG, funkcja detekcji ruchu z dyskiem twardym o pojemności min. przeznaczonym do
3 pracy ciągłej w pętli min. 30 dni.
4 wykonania zasilania 230 V z zabezpieczeniem S-301 z tablicy licznikowej,
5 przewodów ułożyć w rurach instalacyjnych
6 przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z warunkami wykonania na miejscu montażu.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zarządcy - pokój nr 17 (44-120 Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 9) w terminie do dnia 03.06.2019r. godz. 14.00 w zamkniętej kopercie podając cenę netto i cenę brutto, termin wykonania robót oraz okres gwarancji.
Termin składania:2019-06-03
Kontakt:Osoby do kontaktu z oferentami: Andrzej Surwiło tel. 322333260 wew. 39.
D.Giemza
Źródło: Internet i własne
Załączniki: