Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15392917 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-16
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie napraw, przeglądów serwisowych i remontów drobnego sprzętu (kosiarek, kos spalinowych, pilarek spalinowych, zagęszczarek, agregatów prądotwórczych)
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon Zawiercie
Adres: ul. Towarowa 24, 42-400 Zawiercie
Województwo / powiat: śląskie, pow. zawierciański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 / 672-34-27 (wew. 15).
E-mail:
Opis:,,Wykonanie napraw, przeglądów serwisowych i remontów drobnego sprzętu (kosiarek, kos spalinowych, pilarek spalinowych, zagęszczarek, agregatów prądotwórczych) będącego w użytkowaniu Obwodów Drogowych w Szczekocinach i Wojkowicach Kościelnych oraz dostaw materiałów eksploatacyjnych do tego sprzętu".
Zamawiający wymaga, aby zakład napraw znajdował się nie dalej niż w odległości 40 km od siedziby Rejonu w Zawierciu, ul. Towarowa 24, 42-400 Zawiercie. Drobny sprzęt zostanie dowieziony do warsztatu Wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy należy przesłać / złożyć na adres:
a) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach, Rejon Zawiercie ul. Towarowa 24, 42-400 Zawiercie lub
b) Email: kat_rdk6@gddkia.gov.pl lub
c) Faksem nr 32/ 670-93-10 lub
d) Osobiście
do dnia 24.05.2018 r.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu).
Ofertę należy przesłać na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 2).
Termin składania:2018-05-24
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
24 miesiące od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że wcześniejsze wyczerpanie kwoty określonej w Formularzu ofertowym skutkuje wcześniejszym rozwiązaniem umowy.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Kamila Dziubek, Rejon Zawiercie, tel. 32 / 672-34-27 (wew. 15).
Numer dokumentu:O.KA.Z-16.2415.17.2018.kd
Źródło: Internet i własne
Załączniki: