Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie nasadzeń drzew
Organizator:Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Adres: ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 22 534 43 30
E-mail:
Opis:wykonanie nasadzeń drzew na terenie Zakładu Realizacji Przewozów ,,Żoliborz", ul. AK Kampinos 10, 01- 943 Warszawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: Nieprzekraczalny termin złożenia oferty to 28.09.2018 r. w wersji elektronicznej (mgajczyk@tw.waw.pl), lub osobiście lub w formie papierowej z adnotacją ,,Dział Ochrony Środowiska" na adres siedziby Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa.
Termin składania:2018-09-28
Wymagania:Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Kontakt:Marta Gajczyk, nr tel. 534-55-35, mgajczyk@tw.waw.pl.
Numer dokumentu:TW.DIIO.52.477.2018.MG
Źródło: Internet i własne
Załączniki: