Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17221243 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej
Organizator:Gmina Stubno
Adres: Stubno 69A, 37-723 Stubno
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. przemyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 16/7354010, 697189717
E-mail:
Opis:Gmina Stubno
zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 1.
Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej dz. nr 2219 w miejscowości Kalników. Zadanie nr 2.
Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej dz.nr 2075 w miejscowości Kalników.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 09.05.2019 r.
w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy w Stubnie
37-723 Stubno 69A
Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres andrzej.k@stubno.pls
Termin składania:2019-05-09
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 28.06.2019 r.
Wymagania:Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
cena 100%
Kontakt:Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są: stanowisko inspektor
imię i nazwisko Andrzej Kilar w terminach 23.04.2019r - 09.05.2019r.
tel. 16/7354010, 697189717
Źródło: Internet i własne
Załączniki: