Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-21
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie odwodnienia trybun wraz z naprawą drenażu
Organizator:Gmina Olsztyn
Adres: pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:89 527-31-11 wew. 313
E-mail:
Strona www:https://gminaolsztyn.logintrade.net
Opis:Przetarg z ogłoszeniem na wykonanie odwodnienia trybun wraz z naprawą drenażu dla inwestycji przebudowy stadionu wraz z budową zaplecza socjalnego i budową trybun z zadaszeniem - Etap I dz. nr 29-34/1 przy Ul. 15 Dywizji w Olsztynie
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia trybun wraz z naprawą drenażu dla inwestycji przebudowy stadionu wraz z budową zaplecza socjalnego i budową trybun z zadaszeniem - Etap I dz. nr 29-34/1 przy Ul. 15 Dywizji w Olsztynie.
Celem zadania jest wykonania odwodnienia trybun - I etapu remontu stadionu rugby oraz naprawienie istniejącego drenażu pod trybunami.
Zakres prac:
- wykonanie kanalizacji deszczowej - przyłącze z rur PCV fi 200 i 160 mm ułożone na podsypce z piasku wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzywa sztucznego DN 400;
- naprawa istniejącego drenażu - drenaż odwadniający z rur drenarskich karbowanych z włókna syntetycznego-polipropylenowego wraz z obsypką filtracyjną;
- wykonanie odwodnienia liniowego.
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Roboty budowlane w zakresie wykonania drenażu i odwodnienia 43124100-9 1 szt. %
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminaolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,42982,87159df0dcd6d3b95e9f8219091c28d2.html
TERMIN SKŁADANIA:
10- 05- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
09- 05- 2021 10: 00

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminaolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,42982,87159df0dcd6d3b95e9f8219091c28d2.html
Termin składania:2021-05-10
Wymagania:Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Uwagi:Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Agata (IM) Sadowska
tel: 89 527-31-11 wew. 313
e-mail: sadowska.agata@olsztyn.eu
Przetarg z ogłoszeniem na wykonanie odwodnienia trybun wraz z naprawą drenażu dla inwestycji przebudowy stadionu wraz z budową zaplecza socjalnego i budową trybun z zadaszeniem - Etap I dz. nr 29-34/1 przy ul. 15 Dywizji w Olsztynie.Osoba kontaktowa:
Agata (IM) Sadowska
tel: 89 527-31-11 wew. 313
e-mail: sadowska.agata@olsztyn.eu
.
Numer dokumentu:Z3/45203
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2021-04-28 11:37
Sprostowanie

https://gminaolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,42982,87159df0dcd6d3b95e9f8219091c28d2.html

Data założenia postępowania: 2021-04-21

Gmina Olsztyn

pl. Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn

NIP: 7393847026

Osoba kontaktowa:

Agata (IM) Sadowska

tel: 89 527-31-11 wew. 313

e-mail: sadowska.agata@olsztyn.eu

Przetarg z ogłoszeniem na wykonanie odwodnienia trybun wraz z naprawą drenażu dla inwestycji przebudowy stadionu wraz z budową zaplecza socjalnego i budową trybun z zadaszeniem – Etap I dz. nr 29-34/1 przy ul. 15 Dywizji w Olsztynie.

POSTĘPOWANIE NR Z3/45203

Tryb postępowania: Przetarg z ogłoszeniem

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia trybun wraz z naprawą drenażu dla inwestycji przebudowy stadionu wraz z budową zaplecza socjalnego i budową trybun z zadaszeniem – Etap I dz. nr 29-34/1 przy ul. 15 Dywizji w Olsztynie.

Celem zadania jest wykonania odwodnienia trybun – I etapu remontu stadionu rugby oraz naprawienie istniejącego drenażu pod trybunami.

Zakres prac:

- wykonanie kanalizacji deszczowej – przyłącze z rur PCV fi 200 i 160 mm ułożone na podsypce z piasku wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzywa sztucznego DN 400;

- naprawa istniejącego drenażu – drenaż odwadniający z rur drenarskich karbowanych z włókna syntetycznego-polipropylenowego wraz z obsypką filtracyjną;

- wykonanie odwodnienia liniowego.

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Roboty budowlane w zakresie wykonania drenażu i odwodnienia 43124100-9 1 szt. %

Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

Termin płatności: 30 dni

Koszt transportu: po stronie wykonawcy

Pytania do postępowania "Przetarg z ogłoszeniem na wykonanie odwodnienia trybun wraz z naprawą drenażu dla inwestycji przebudowy stadionu wraz z budową zaplecza socjalnego i budową trybun z zadaszeniem – Etap I dz. nr 29-34/1 przy ul. 15 Dywizji w Olsztynie."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Tytuł pytania:

Treść pytania:

Odpowiedź:

Załączniki:

2. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.docx
27.91 KB 21.04.2021 - 14:09:44

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc
97.28 KB 21.04.2021 - 14:09:44

4. Projekt - opis.pdf
448.80 KB 21.04.2021 - 14:09:45

4. Projekt - profi KD.pdf
58.35 KB 21.04.2021 - 14:09:45

4. Projekt - schemat odwodnienia.pdf
107.48 KB 21.04.2021 - 14:09:45

4.Projekt - PZT-odwodnienie.pdf
497.10 KB 21.04.2021 - 14:09:46

6. Wzór Umowy.pdf
492.94 KB 21.04.2021 - 14:09:46

5. Przedmiar.pdf
891.23 KB 21.04.2021 - 14:09:47

3. Formularz oferty.doc
29.70 KB 21.04.2021 - 14:09:47

1. Zmiana do ogłoszenie o zamówieniu.doc
94.21 KB 27.04.2021 - 15:26:47

4. Projekt - Zmiana załącznika graficznego - profil KD;.pdf
580.29 KB 27.04.2021 - 15:26:47

4. Projekt -Zmiana załącznika graficznego – PZT-odwodnienie.pdf
735.23 KB 27.04.2021 - 15:26:47

5. Zmiana Przedmiaru.pdf
50.32 KB 27.04.2021 - 15:26:47

4. Projekt - Nowy załącznik graficzny – przekrój wykonania drenażu..pdf
167.99 KB 27.04.2021 - 15:26:47

Waluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 30 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Termin składania:
10- 05- 2021 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
09- 05- 2021 10: 00

Uwaga:

1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.