Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ogrodzenia na instalację z substancję niebezpieczną
Organizator:Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie
Adres: Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
NIP:PL5640001666
Telefon / fax:+48 662 170 893
E-mail:
Strona www:https://cersanit.logintrade.net
Opis:ZUR06/Wykonanie ogrodzenia na instalację z substancją niebezpieczną [ZP Mazowsze, Opoczno] (15534217)
Treść zapytania:
Zapraszam do złożenia oferty na: wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z elementami zawartymi w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.
Przebieg prowadzonego postępowania został zawarty w dokumencie 0. Zapytanie ofertowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie 1.Przedmiot zamówienia.
Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu niniejszego postępowania zakupowego należy kierować za pomocą platformy LOGINTRADE (zadać pytanie może tylko zarejestrowany Oferent).
O dokumenty wymagane, o których mowa w Rozdziale X. Zapytania ofertowego, jest proszony tylko i wyłącznie Oferent, który wygra postępowanie ofertowe.
Uwaga! W trosce o zachowanie transparentności procesu zakupowego oraz sprawiedliwego traktowania oferentów, platforma LOGINTRADE uniemożliwia otwarcie ofert przed upływem terminu ich składania.
W razie jakichkolwiek problemów z obsługą platformy proszę o kontakt z kupcem prowadzącym postępowanie zakupowe lub bezpośrednio z helpdeskiem Logintrade +48 71-787-35-34,helpdesk@logintrade.net
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ROBOCIZNA] Wykonanie ogrodzenia z ocynkowanych paneli systemowych (wys. 1,80m) mocowanych do słupków z konstrukcji stalowej. W ogrodzeniu należy wykonać i zamontować dwie bramy dwyskrzudłowe - zgodnie ze schematem przedstawionym na RYS nr 1 (plik w załączniku). 9.5 mb - [Czytaj
2. KOSZT MATERIAŁÓW] Wykonanie ogrodzenia z ocynkowanych paneli systemowych (wys. 1,80m) mocowanych do słupków z konstrukcji stalowej. W ogrodzeniu należy wykonać i zamontować dwie bramy dwyskrzudłowe - zgodnie ze schematem przedstawionym na RYS nr 1 (plik w załączniku). 9.5 mb - [Czytaj
3. ROBOCIZNA] DOSTAWA i montaż 2 szt odbojów stalowych (OK-1; 1 szt oraz OL- 3; 1 szt) wykonanych zgodnie ze schematem przesłanym w załączniku. 2 komplet - [Czytaj
4. KOSZT MATERIAŁÓW] DOSTAWA i montaż 2 szt odbojów stalowych (OK-1; 1 szt oraz OL- 3; 1 szt) wykonanych zgodnie ze schematem przesłanym w załączniku. 2 szt. - [Czytaj
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1424842,18ed6d74890b67e0a4a0b6ea5d764cca.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 09- 2022 15: 10
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
21- 09- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
15- 09- 2022 16: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1424842,18ed6d74890b67e0a4a0b6ea5d764cca.html
Termin składania:2022-09-21
Miejsce i termin realizacji:Możliwy termin rozpoczęcia prac [Sugerowany 03.10.2022]
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 60 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Wyrażam zgodę na stosowanie OWZ
Zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa Kupca udzielonego przez Cersanit S.A.
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 80%
Termin realizacji - 10%
Gwarancja - 10%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Małgorzata Mhirsi
tel: +48 662 170 893
e-mail: malgorzata.mhirsi@cersanit.com
Kontakt merytoryczny:
Krzysztof Dębowski
tel: 44 75 48 390
e-mail: krzysztof.debowski2@cersanit.com
Kontakt merytoryczny:
Małgorzata Mhirsi
tel: +48 662 170 893
e-mail: malgorzata.mhirsi@cersanit.com
Numer dokumentu:SRM/281778
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2022-09-19 12:05
zmiana terminu

https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1424842,18ed6d74890b67e0a4a0b6ea5d764cca.html

Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2022-09-08

Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Opocznie

Przemysłowa 5

26-300 Opoczno

NIP: 5640001666

Kupiec:

Małgorzata Mhirsi

tel: +48 662 170 893

e-mail: malgorzata.mhirsi@cersanit.com

Kontakt merytoryczny:

Krzysztof Dębowski

tel: 44 75 48 390

e-mail: krzysztof.debowski2@cersanit.com

Kontakt merytoryczny:

Małgorzata Mhirsi

tel: +48 662 170 893

e-mail: malgorzata.mhirsi@cersanit.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SRM/281778

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania
ZUR06/Wykonanie ogrodzenia na instalację z substancją niebezpieczną [ZP Mazowsze, Opoczno] (15534217)

Treść zapytania:

Zapraszam do złożenia oferty na: wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z elementami zawartymi w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Przebieg prowadzonego postępowania został zawarty w dokumencie 0. Zapytanie ofertowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie 1.Przedmiot zamówienia.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu niniejszego postępowania zakupowego należy kierować za pomocą platformy LOGINTRADE (zadać pytanie może tylko zarejestrowany Oferent).

O dokumenty wymagane, o których mowa w Rozdziale X. Zapytania ofertowego, jest proszony tylko i wyłącznie Oferent, który wygra postępowanie ofertowe.

Uwaga! W trosce o zachowanie transparentności procesu zakupowego oraz sprawiedliwego traktowania oferentów, platforma LOGINTRADE uniemożliwia otwarcie ofert przed upływem terminu ich składania.

W razie jakichkolwiek problemów z obsługą platformy proszę o kontakt z kupcem prowadzącym postępowanie zakupowe lub bezpośrednio z helpdeskiem Logintrade +48 71-787-35-34,helpdesk@logintrade.net

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ROBOCIZNA] Wykonanie ogrodzenia z ocynkowanych paneli systemowych (wys. 1,80m) mocowanych do słupków z konstrukcji stalowej. W ogrodzeniu należy wykonać i zamontować dwie bramy dwyskrzudłowe - zgodnie ze schematem przedstawionym na RYS nr 1 (plik w załączniku). 9.5 mb - [Czytaj
2. KOSZT MATERIAŁÓW] Wykonanie ogrodzenia z ocynkowanych paneli systemowych (wys. 1,80m) mocowanych do słupków z konstrukcji stalowej. W ogrodzeniu należy wykonać i zamontować dwie bramy dwyskrzudłowe - zgodnie ze schematem przedstawionym na RYS nr 1 (plik w załączniku). 9.5 mb - [Czytaj
3. ROBOCIZNA] Dostawa i montaż 2 szt odbojów stalowych (OK-1; 1 szt oraz OL- 3; 1 szt) wykonanych zgodnie ze schematem przesłanym w załączniku. 2 komplet - [Czytaj
4. KOSZT MATERIAŁÓW] Dostawa i montaż 2 szt odbojów stalowych (OK-1; 1 szt oraz OL- 3; 1 szt) wykonanych zgodnie ze schematem przesłanym w załączniku. 2 szt. - [Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Termin płatności: 60 dni

Miejsce dostawy: siedziba

Koszt transportu: po stronie dostawcy

Wyrażam zgodę na stosowanie OWZ

Zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa Kupca udzielonego przez Cersanit S.A.

Kryteria oceny oferty

Cena - 80%

Termin realizacji - 10%

Gwarancja - 10%

Dodatkowe warunki formalne:

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZUR06/Wykonanie ogrodzenia na instalację z substancją niebezpieczną [ZP Mazowsze, Opoczno] (15534217)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Tytuł pytania:

Treść pytania:

Odpowiedź:

Dodatkowe pytania do oferty

Zabezpieczenie wykonania umowy [sugerowana Gwarancja, 3 lata]
(Pytanie otwarte)

Okres związania ofertą [Sugerowany 30 dni]
(Pytanie otwarte)

Możliwy termin rozpoczęcia prac [Sugerowany 03.10.2022]
(Pytanie otwarte)

Termin i sposób płatności [Sugerowany Przelew, 60 dni kalendarzowe]
(Pytanie zamknięte)

Wymagane atesty komponentów użytych do realizowanych prac [Atesty i certyfikaty na zastosowane materiały]
(Pytanie zamknięte)

Specyfikacja materiałów użytych do realizacji zadania
(Pytanie otwarte)

Załączniki:

RYS nr 1 - schemat ogrodzenia.pdf
53519 kB

Odbój kolumnowy OK-1.pdf
31306 kB

Odbój liniowy OL-3.pdf
50732 kB

Foto nr 6 - przykładowe ogrodzenie.jpg
3088567 kB

Foto nr 1 - urządzenia- które należy ogrodzić.jpg
2477176 kB

Foto nr 2 - urządzenia- które należy ogrodzić.jpg
2389866 kB

Foto nr 4 - przykładowe ogrodzenie.jpg
2480403 kB

Foto nr 3 - urządzenia- które należy ogrodzić.jpg
2593358 kB

Foto nr 5 - przykładowe ogrodzenie.jpg
2320929 kB

0_ Zapytanie ofertowe_Cersanit.pdf
228526 kB

3_ Klauzula informacyjna RODO.pdf
140851 kB

1_ Przedmiot zamówienia_SRM281778.pdf
238982 kB

2_ Pełnomocnictwo Kupca udzielone przez Cersanit S_A__Małgorzata Mhirsi.pdf
1805530 kB

Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 09- 2022 15: 10
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
21- 09- 2022 12: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
15- 09- 2022 16: 00

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.