Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14260908 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-16
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ogrodzenia terenu
Organizator:Gmina Mokobody
Adres: Pl. Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. siedlecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax ( + 48 25) 641-13-15
E-mail:
Opis:Gmina Mokobody reprezentowana przez Dorotę Dmowską - Paczuską -
Wójta Gminy Mokobody zaprasza do złożenia ofert na zadanie dotyczące kompleksowego
wykonania ogrodzenia terenu szkoły w Mokobodach.
Ogrodzenie ma być wykonane z paneli systemowych 3D o szerokości paneli 2 500 mm łączna
wysokość z podmurówką i słupkiem 2 000 mm, o grubości drutu 4 mm, o oczkach prostych 50 mm
x 200 mm, na podmurówce z systemów betonowych. Słupki z profili 60 mm x 40 mm.
Kolor zielony.
Wzór ogrodzenia zgodny z załącznikiem.
Łączna długość ogrodzenia to około 85 mb przy czym wycenę należy złożyć w odniesieniu
do jednego kompletnego przęsła czyli jeden słupek, panel, i podmurówka oraz montaż wszystkiego
+ pierwszy słupek. Rozliczenie nastąpi po obmiarze powykonawczym. Zamawiający nie
przewiduje wykonania żadnych bram, furtek czy przewężeń przęseł ogrodzenia.
Zachęca się, aby oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętym
przedmiotowym zamówieniem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny.
Miejsce i termin składania ofert: Uprzejmie prosimy
o przesłanie listownie, bądź na nr faksu 256411315, bądź e-mail gmina@mokobody.pl
w terminie do dnia 17 października 2017 r do godz. 12;00 oferty cenowej zawierającej:
- dane kontaktowe Państwa Firmy.
- ofertę cenową całości przedstawionego zakresu zamówienia zawierającą cenę ryczałtową
brutto.
Termin składania:2017-10-17
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia do 30.11.2017 r.
Kontakt:Osoba do kontaktu - Inspektor Wojciech Rozbicki 25 641 13 23.
Numer dokumentu:RI.271.2.50.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: