Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14905319 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie okazania granic działki
Organizator:GMINA RUDNA
Adres: Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lubiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (076) 74-92-100 fax, (076) 74-92-117
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dot. wykonania okazania granic działki nr 253/6 w m. Radoszyce
Informuje, że Gmina Rudna zamierza zlecić wykonanie okazania granic działki 253/6 w obrębie Radoszyce o dl. ok. 50 m wg załącznika mapowego (od posesji nr 49 - dz. nr 263 do istniejącego znaku drogowego).
Miejsce i termin składania ofert: Proszę o złożenie do dnia 22-02-2018 r.
oferty cenowej na wykonanie ww. zadania wraz z podaniem terminu wykonania usługi.
Termin składania:2018-02-22
Numer dokumentu:SI. 27l.B-060.1.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: