Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15537221 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie okresowego, pięcioletniego przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej
Organizator:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Adres: 3 Maja 17, 87-800 Włocławek
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Włocławek
Państwo: Polska
Telefon / fax:660 724 760
E-mail:
Opis:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku zaprasza do złożenia oferty' na wykonanie okresowego, pięcioletniego przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w obiekcie PWSZ przy ul. 3 Maja 17
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie przeglądu okresowego pięcioletniego instalacji elektrycznej i odgromowej w obiekcie PWSZ we Włocławku przy ul. 3 Maja 17 - Przedszkole Akademickie (z wyłączeniem lamp oświetlenia awaryjnego).
Zakres prac zgodny z danym przeglądem elektrycznym (oględziny, sprawdzenie, pomiary, próby eksploatacyjne). Podstawowe dane elektryczne dotyczące przedmiotowego budynku stanowi załącznik nr 2.
Wymagania Zamawiającego:
1. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z w/w obiektem.
2. Wykonawca winien przedstawić uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca wykona w/w czynności zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa w tym dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej obiektów.
4. Po dokonaniu przeglądów i pomiarów Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół z przeprowadzonych czynności.
5. Ostateczny termin wykonanie przeglądu mija z dniem 20 lipca 2018r.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty
Oferty w zamkniętej i oznakowanej kopercie ,,Oferta na przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul.3 Maja 77" należy składać w Kancelarii Uczelni PWSZ we Włocławku, przy ul. 3 Maja 17, pok. 16 lub drogą mailową na adres robert.andrzejczak@pwsz.wloclawek.pl
Termin złożenia oferty
Termin składania ofert mija 19 czerwca 2018r. o godz. 15.00.
Termin składania:2018-06-19
Kontakt:Kontakt
Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Roberta Andrzejczaka tel. 660 724 760.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: