Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie okresowego przeglądu aparatury pomiarowej
Organizator:GWDA spólka z o.o.
Adres: ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 211 35 52 lub 67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59
E-mail:
Opis:Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki według zestawienia
ilościowego przedstawionego poniżej, zakresy przeglądów zawierają poszczególne wzory protokołów.
Oczyszczalnia ścieków Piła (ul. Na Leszkowie 4):
Sterownik PLC według protokołu nr 1 Ilość do przeglądu szt. Nazwy robocze szaf sterowniczych
S7-300 4 SOI, S03, S06, LKT
S7-1200 4 Stacja higienizacji, PIX, wirówka, SOI
Rx3i 1 S02
VersaMax Micro 5 Zgarniacz, ZUW, wirówka, stacja poli, PŚO
LOGO! Siemens 4 Budynek krat, zagęszczarka, wirówka ANDRITZ, ZPZ

Przemiennik częstotliwości Ilość do przeglądu Nazwy robocze szaf sterowniczych
Toyo Denki 2 (1 szt. 55 kW, 1 szt. 30 kW) Wirówka Andritz - 2 szt. Patrz pkt 5 uwagi protokół nr 1
ABB 3 - ACS800-04-0060-3+E200+N669+L503 - ACS800-04-0023-3+E200+J400+N669+L503 - ACS800-04-0023-3+E200+J400 Patrz pkt 5 uwagi protokół nr 1
Inne do 4 kW 7 LKT, budynek krat, wirówka Andritz

Kontrola przyrządów pomiarowych według protokołu nr 2 Ilość do przeglądu Obiekty
Pomiar zawartości tlenu w ścieku - Hach Lange SC200 4 Reaktory biologiczne
Pomiar pH + temperatura Endress + Hauser 7 Reaktory biologiczne, LKT, osadnik wstępny
Pomiar Redox 3 Reaktory biologiczne, LKT
Pomiar poziomu warstwy osadu 2 Osadniki wtórne
Pomiar N03 1 Tylko sprawdzenie toru 4-20 mA
Pomiar NH4 1 Tylko sprawdzenie toru 4-20 mA
Pomiar P04 1 Tylko sprawdzenie toru 4-20 mA

Systemy SCADA według Protokołu nr 3 Ilość do przeglądu Uwagi
Komputer ,,oczyszczalnia" 1 SCADA -- iFix 3.5 PL
Komputer ,,Duże radio" 1 SCADA-iFix 5.8 PL
Komputer ,,Małe Radio" 1 SCADA -- iFix 4.0 PL

Oczyszczalnia ścieków Dobrzyca (gmina Szydłowo):
Sterownik PLC Ilość do przeglądu Nazwy robocze szaf sterowniczych
Schneider Twido 1 S1

Przemienniki częstotliwości
Vacon model NXL00125c2hlSSS0000 1 S1
LG model SV075IG5A-4 1 S1

Kontrola przyrządów pomiarowych według protokołu nr 2 Ilość do przeglądu Obiekty
Pomiar pH + temperatura Endress + Hauser 1 Reaktor biologiczny

Pompownie ścieków (gmina Szydłowo, gmina Piła):
Sterownik według protokołu nr 4 Ilość do przeglądu Miejsce zamontowania szafy sterowniczej (miejscowość) - nazwy robocze
GE VersaMax 3 PG Szydłowo PG stara Łubianka PG Dolaszewo
MT-101 17 PG Kotuń LPT-2 Dolaszewo LPT-4 Dolaszewo LPT-2 Jaraczewo LPT Kotuń LPT Zawada LPT-3 Stara Łubianka LPT Szydłowo oczyszczalnia LPT-2 Dobrzyca LPT-3 Dobrzyca LPT-1 Stara Łubianka LPT-2 Stara Łubianka
LPT-4 Stara Łubianka LPT-1 Jaraczewo LPT-2 Szydłowo wiadukt LPT-1 Dolaszewo LPT-1 Dolaszewo stare
MT-101 1 LPT PKS (Piła ul. Przemysłowa)
MT-101 1 LPT Kalina
MT-101 1 LPT MOSIR (Piła ośrodek wypoczynkowy ,,Płotki")
Miejsce i termin składania ofert: 3. Termin i miejsce składania ofert: 24/08/2018, godz. 12.00 sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile,
ul. Na Leszkowie 4.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem - adres: biuro@gwda.pl bądź faksem nr 67 212 45 59.
Termin składania:2018-08-24
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: od 10 września do 12 października 2018
Wymagania:4. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość zamówienia w PLN. Podana cena jest ceną ryczałtową,
zawierającą wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy oznaczyć:. Przegląd roczny AKPiA
7. Wzory protokołów z przeglądu zawierające uwagi zakres prac do wykonania.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: