Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie okresowych kontroli technicznych budynków
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Wilga 2000 "
Adres: ul. Szkoły Orląt 4 lok. użytkowy nr 5, 03-984 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon/fax.: 22/6738849, 22/6738938
E-mail:
Opis:Wykonanie okresowych kontroli technicznych budynków
Określenie przedmiotu zamówienia i zakres prac:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych kontroli technicznych budynków zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 1 a i b oraz Art. 62a ustawy Prawo Budowlane (bez instalacji elektrycznej). Kontrola roezna w zakresie budowlanym oraz sanitarnym (instalacje). Zestawienie budynków:
L.P. Ulica Nr Przegląd Roczna_ Powierzchnia użytkowa m2
1 Szkoły Orląt 1 TAK 4 491,10
2 Szkoły Orląt 4 TAK 13 224,00
3 Szkoły Orląt 5 TAK 3 035,90
4 Św. Patryka 2 TAK 5 610,60
5 Cichociemnych 1 TAK 2 492,60
6 Cichociemnych 3 TAK 4 507,90
7 Cichociemnych 4 TAK 3 764,70
8 Cichociemnych 8 TAK 2 159,60
9 Cichociemnych 10 TAK 2 159,60
10 Cichociemnych 12 TAK 2 159,60
11 Burzyńskiego 1 TAK 3 033,30
12 Burzyńskiego 5 TAK 5 242,60
13 Rychtera 1 TAK 1 124,50
14 Rychtera 3 TAK 1 124,50
15 Rychtera 5 TAK 1124,50
16 Rychtera 7 TAK 1 124,50
17 Wilwickiego 3 TAK 3 764,70
18 Witwickicgo 6 TAK 540,70
19 Wilwickiego 8 TAK 531,00
20 Witwickicgo 12 TAK 531,00
21 Witwickicgo 34 TAK 539,80
22 Witwickicgo 36 TAK 530,10
23 Wilwickiego 38 TAK 539,80
24 Witwickiego 40 TAK 530,10
25 Witwickiego 42 TAK 539,80
26 Witwickiego 44 TAK 530,10
27 Pisarka 2 TAK 4 080,50
28 Pisarka 4 TAK 4 080,50
10.Szczegółowy zakres:
1) sprawdzenie stanu tynków lub płyt elewacyjnych, gzymsów, attyk itp.
2) kontrolę prawidłowości mocowania wszystkich elementów zamocowanych do ścian np. anteny, lampy oświetleniowe oraz ich stanu,
3) ocenę stanu rynien i rur spustowych z dokładnym określeniem stopnia zużycia,
4) ocenę stanu obróbek blacharskich z dokładnym określeniem stopnia zużycia,
5) sprawdzenie stanu pokrycia dachu, z oceną stopnia zniszczenia, lub ewentualną kwalifikacją do wymiany,
6) sprawdzenie stanu kominów na powierzchni dachu (ubytki i uszkodzenia czapek kominowych, spękania kominów, brak wypełnień spoin, ubytki tynku ).
7) kontrolę ścian nośnych i działowych (występowanie pęknięć, ubytków, wykruszeń spoin w ścianach z cegły, zawilgoceń, zagrzybień, ubytków tynku),
8) kontrolę stropów (występowanie zarysowań, pęknięć, nadmiernych ugięć, ubytków tynku, występowanie innych zagrożeń grożących uszkodzeniem bądź awarią konstrukcji nośnej),
9) kontrolę konstrukcji dachu:
a) drewnianej: uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia, zagrzybienia,
b) stalowej: stan powłok malarskich, występowanie korozji,
10) ocenę stanu technicznego klatki schodowej to znaczy: biegów, spoczników, balustrad, oraz ścian klatki schodowej,
11) ocenę pomieszczeń piwnicy: ścian, posadzki, stropów (występowanie pęknięć, ubytków muru, zawilgoceń, zagrzybień, odwodnień, ugięć stropu, stanu drzwi, do piwnic lokatorskich),
12) ocenę stanu podłóg i posadzek z podaniem typu materiału nawierzchniowego, rodzajem ewentualnych uszkodzeń,
13) ocenę stanu stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej, strychu i piwnicach z wyszczególnieniem stolarki wypaczonej, dawno nie konserwowanej, lub podaniem innych uszkodzeń,
14) ocenę stanu technicznego balkonów, tarasów,
15) ocenę stanu technicznego bram wjazdowych do garaży w budynkach, szlabanów wjazdu na osiedle,
16) ocenę stanu technicznego obiektów małej architektury występujących na nieruchomości, a także ławek, balustrad, ogrodzeń furtek,
17) ocenę stanu instalacji wodnej (występowanie korozji, nieszczelności),
18) ocenę stanu instalacji co. i c.w.u. (występowanie nieszczelności, korozji, braku izolacji rur w piwnicach oraz stan grzejników),
19) ocenę stanu instalacji kanalizacyjnej wraz z rurami zbiorczymi w piwnicach (występowanie nieszczelności na rurach i złączach oraz poprawność przejść przez ściany budynku w tulejach i bez,
20) ocenę stanu instalacji gazowej (występowanie korozji, stan powłok malarskich, poprawność przejść przez ściany budynku),
21) kontrolę budynku pod kątem zabezpieczeń p. pożarowych, dotyczy budynków wysokościowych i użyteczności publicznej (wyposażenie budynku w gaśnice, hydranty oraz ich lokalizacja),
22) ocenę estetyki budynku i jego otoczenia (drogi i chodniki, drobne formy architektoniczne, oświetlenie, ogrodzenie itp.),
23) kontrole garaży zbiorczych, wózkowni, rowerowi, komór śmietnikowych oraz pomieszczeń technicznych (węzły cieplne, hydrofornie, maszynownie, wentylatornie itp.).
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert: do 3.10.2022 r.
Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną oraz zweryfikowanie we własnym zakresie obmiarów podanych w zapytaniu ofertowym, a także możliwości technicznych wykonania robót.
Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są do składania ofert w siedzibie SM ,,Wilga 2000", przy Ul. Szkoły Orląt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa lub na adres mailowy: spoldzielnia@wilga2000.com.pl
Termin składania:2022-10-03
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji prac : do 24.10.2022 r.
Wymagania:Gwarancja: 12 miesięcy
7. Oferta powinna zwierać łączną cenę netto i brutto za całość prac.
8. Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie potwierdzające wykonanie podobnych prac wraz ze wskazaniem podmiotu, na rzecz którego roboty zostały zrealizowane.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela: Inspektor Nadzoru Spółdzielni tel. 660-839-829 Łukasz Ratyński.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: