Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24612395 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie operatu szacunkowego
Organizator:Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu
Adres: ul. Parkowa 2, 42-400 Zawiercie
Województwo / powiat: śląskie, pow. zawierciański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 32 67 107 65, 660 618 012
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/721772
Opis:SRZP261-1-0010/23 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych położonych w Porębie, stanowiących własność Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa polegająca na wykonaniu operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych położonych w Porębie Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert wraz załącznikami. 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/721772
Składania : 03-02-2023 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/721772
Otwarcie ofert:Otwarcia : 03-02-2023 10:05:00
Termin składania:2023-02-03
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zamawiający:
Skarb Państwa,
reprezentowany przez Starostę Zawierciańskiego
Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
za którego jako Pełnomocnik, upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz ww. Zamawiającego działa:
Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu
ul. Parkowa 2
42-400 Zawiercie
tel.: 32 67 107 65 / 660 618 012
e-mail: sekretariat@cuw-zawiercie.pl
strona internetowa: http://www.cuw-zawiercie.4bip.pl/
Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie
zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych netto, pod nazwą:
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych
położonych w Porębie, stanowiących własność Skarbu Państwa,
oddanych w użytkowanie wieczyste w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
Uwaga:
W treści Zaproszenia oraz pozostałych dokumentów postępowania, dla klarowności oznaczania stron postępowania, zastosowano nazewnictwo: "Zamawiający" i "Wykonawca".
Wszędzie tam, gdzie w odniesieniu do przeprowadzającego postępowanie Centrum Usług Wspólnych, użyto określenia: "Zamawiający" - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Zamawiającego (za wyjątkiem Załącznika nr 2 do Zaproszenia, tj. Projektu umowy).
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Do dnia 28 lutego 2023r.. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Formularz ofertowy - Proszę załączyć Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 WYKAZ OSÓB - Proszę załączyć WYKAZ OSÓB sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert (dokument, o którym mowa w Rozdziale II ust. 3 Zaproszenia). (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Izabela Kaźmierczak
Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu
ul. Parkowa 2
42-400 Zawiercie
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 721772, SRZP261-1-0010/23
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: