Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15278698 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg aukcja elektroniczna - Polska
Data dodania oferty:2018-04-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie podziału geodezyjnego
Organizator:PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
Adres: ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: (+48 32) 710 63 40
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/65190
Opis:Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 319/14 położonej w Rudzie Śląskiej
Opis postępowania:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK);

opracowanie projektu podziału w trybie art..95ust.8 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki nr 319/14 o powierzchni: 1,1600ha, położonej w Rudzie Śląskiej obr.Orzegów k.m.3 i zapisanej w KW GL1S/00019347/8 na 3 części wg załączonej koncepcji podziału stanowiącej Załącznik nr 4 do zapytania;
przedłożenie Zamawiającemu celem akceptacji projektów podziału działki przed złożeniem operatu do PODGiK;

uzyskanie klauzuli przyjęcia map z projektami podziału do PODGiK;
przekazanie Zamawiającemu po 6 arkuszy map z projektami podziału przyjętych do PODGiK (z klauzulą), wyciągu z wykazu zmian gruntowych, kopii protokołu okazania granic potwierdzonych za zgodność przez PODGiK;

dostarczenie pliku tekstowego zawierającego współrzędne istniejących jak i nowoprojektowanych działek zgodnie z oznaczeniami z bazy danych EGiB wraz z plikiem dxf lub dwg (po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej),
trwała stabilizacja nowych punktów granicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzona protokołem z utrwalenia nowych punktów granicznych;
Grupa asortymentowa: Usługi geodezyjne
Miejsce i termin składania ofert: Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2018-04-23 15:00 2018-05-07 10:00
Termin składania:2018-05-07
Wymagania:Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Domyślna waluta: PLN
Numer dokumentu:WNZ-016940
Źródło: Internet i własne
Załączniki: