Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej oraz zaplecza wraz z remontem pomieszczenia sali gimnastycznej
Organizator:Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu
Adres: ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
Województwo / powiat: śląskie, pow. zawierciański
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/628018
Opis:SRZP261-1-0099/22 Wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej oraz zaplecza wraz z remontem pomieszczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej oraz zaplecza wraz z remontem pomieszczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu. Zgodnie z treścią Zaproszenia do składania ofert wraz z Załącznikami. 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628018
Składania : 23-06-2022 09:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628018
Otwarcie ofert:Otwarcia : 23-06-2022 09:05:00
Termin składania:2022-06-23
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Zamawiający:
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja
ul. Miodowa 1
42-400 Zawiercie
za którego działa jako Pełnomocnik, upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz w/w Zamawiającego:
Centrum Usług Wspólnych
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
e-mail: sekretariat@cuw-zawiercie.pl
strona internetowa: www.cuw-zawiercie.4bip.pl
Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie
zaprasza do składania ofert za pośrednictwem niniejszego formularza elektronicznego na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych netto, pod nazwą: ,,Wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej oraz zaplecza wraz z remontem pomieszczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu".
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod numery telefonów podane w treści Zaproszenia do składania ofert.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Okres gwarancji 20% Proszę podać długość okresu gwarancji wyrażonego w liczbie miesięcy w zakresie: od 24 do 60
3 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Termin realizacji - Do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Formularz ofertowy - Proszę załączyć Formularz ofertowy na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do składania ofert (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
6 Wykaz robót budowlanych - Proszę załączyć Wykaz robót budowlanych na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 6 do Zaproszenia do składania ofert (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
7 Wykaz osób - Proszę załączyć Wykaz osób na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 7 do Zaproszenia do składania ofert (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
8 Kosztorys ofertowy - Proszę załączyć Kosztorys ofertowy pełniący funkcję pomocniczą dla sporządzenia oferty i wyliczenia ceny ryczałtowej, na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do składania ofert (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Monika Piasecka
Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 628018, SRZP261-1-0099/22
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: