Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie połączenia logicznego
Organizator:Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
Adres: ul. Jana Barona 30, 43-100 Tychy
Województwo / powiat: śląskie, pow. Tychy
Państwo: Polska
NIP:PL6460013450
E-mail:
Strona www:https://tychy.logintrade.net
Opis:Wykonanie połączenia logicznego w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie połączenia logicznego w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego
Szczegółowe informacje znajdują się w plikach dołączonych do niniejszego ogłoszenia.
Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
poprzez dołączenie skanu wydrukowanego, uzupełnionego i podpisanego odręcznie przez osobę uprawnioną Formularza ofertowego
lub
w postaci elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
Pytania do postępowania "Wykonanie połączenia logicznego w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,146087,b74f1d5b3946981f897c4c0eff4673eb.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-11-09 10:00
Termin składania:2023-11-09
Uwagi:Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Dominika Wiedemann
tel:
e-mail: d.wiedemann@cuw.tychy.pl
Wykonanie połączenia logicznego w infrastrukturze sieciowej ZamawiającegoOsoba kontaktowa:
Dominika Wiedemann
tel:
e-mail: d.wiedemann@cuw.tychy.pl
Numer dokumentu:Z15/115627, ZZP.261.51.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: