Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych
Organizator:Zakład Mechaniczny Siarkopol Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
Adres: ul. Mechaniczna 6, 39-400 Tarnobrzeg
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Tarnobrzeg
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 664 479 041
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych
Treść zapytania:
Dzień dobry,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie pomiarów czynników szkodliwych zawartych w załączniku
Osoba kontaktowa Emil Wilk 664 479 041
Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, dostępną pod adresem:https://zmsiarkopol.com.pl/rodo/
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych 1 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1166311,ec4d8ede568caf4fe6e7b8105b0d022c.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
20- 05- 2021 14: 10
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
27- 05- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
25- 05- 2021 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1166311,ec4d8ede568caf4fe6e7b8105b0d022c.html
Termin składania:2021-05-27
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Tomasz Urbaniak
tel:
e-mail: t.urbaniak@zmsiarkopol.com.pl
Numer dokumentu:Z91/375209
Źródło: Internet i własne
Załączniki: