Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-01-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac budowlanych
Organizator:Gmina Konarzyny
Adres: Szkolna 7, 89-607 Konarzyny
Województwo / powiat: pomorskie, pow. chojnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:598331011
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25771
Opis:Wykonanie prac budowlanych
Młodzi Duchem cz. II

Opis
Część I: Wykonanie prac budowlanych: wymiana płytek i malowanie pomieszczenia kuchennego w ramach realizacji projektu "Młodzi Duchem" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Część II: DOSTAWA i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu "Młodzi Duchem" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Część III: DOSTAWA i montaż rolet zewnętrznych w ramach realizacji projektu "Młodzi Duchem" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-01-21
Termin składania:2021-01-21
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
chojnicki
Gmina
Konarzyny
Miejscowość
Konarzyny

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
chojnicki
Gmina
Konarzyny
Miejscowość
Konarzyny

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
chojnicki
Gmina
Konarzyny
Miejscowość
Konarzyny
Wymagania:Powstaje w kontekście naboru
RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 - Młodzi Duchem
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca winien posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-05
Data ostatniej zmiany
2021-01-05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto danej części zamówienia - waga 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Jolanta Wielińska
tel.: 598331011
e-mail: fundusze@konarzyny.pl
Kod CPV:45431000-7, 45442100-8, 39220000-0, 44115700-6
Numer dokumentu:2021-10605-25771, ZP.271.B.1.2021.R
Źródło: Internet i własne
Załączniki: