Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24744159 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac geodezyjnych
Organizator:PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Adres: Zamrzenica 1a, 89-510 Bysław
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. tucholski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 523341175
E-mail:
Strona www:https://josephine.proebiz.com/pl/tender/38344/summary
Opis:Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb urządzania lasu
Szacunkowa wartość zamówienia : 110 000,00 PLN
Kwota przeznaczona do realizacji: 135 300,00 PLN
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert i dokumentów w sekretariacie Nadleśnictwa Zamrzenica : 02.03.2023 11:00:00
Otwarcie ofert:Planowane otwarcie ofert : 02.03.2023 11:15:00
Termin składania:2023-03-02
Wymagania:Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Aukcja elektroniczna: Nie
NUTS: PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia:
Warunki zamówienia zostały zawarte w zapytaniu ofertowym

Wybór kryteriów oceny ofert: Najniższa cena
Cena:
z VAT
Komentarz:
Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w sekretariacie nadleśnictwa.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - wg załącznika do zapytania ofertowego.
Kwota przeznaczona do realizacji jest kwotą brutto zamówienia.
Kontakt:Osoba odpowiedzialna: Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Kod CPV:71355200-3
Numer dokumentu:ZG.270.3.4.2023, 38344
Źródło: Internet i własne
Załączniki: