Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-04-30
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac malarskich
Organizator:Powiat Nowosolski
Adres: ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
Województwo / powiat: lubuskie, pow. nowosolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68 458 68 00; fax. 68 458 68 31
E-mail:
Opis:Wykonanie prac malarskich
. Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3 prac malarskich w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji -- Ratusz seg. B..
2. Przedmiotu zmówienia obejmuje:
1) Malowanie pomieszczeń: korytarzy, poczekalni i WC wraz z likwidacją ubytków tynków, pęknięć, zagrzybień
- sufity odnowienie na biało
- ściany w pomieszczeniach jednolity kolor do ustalenia z Zamawiającym
- wzmocnienie ścian do wysokości 1 m (np. tapeta z włókna szklanego lakierowana)
- sanitariaty (WC) kolor biały
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należ składać w terminie do dnia 06 maja 2020 r. do godz. 9.00 (liczy się data wpływu)
a) osobiście: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól, sekretariat -1 piętro, pokój 122 - Ratusz.
b) pocztą: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól, sekretariat -1 piętro, pokój 122 - Ratusz
c) e-mailem na adres: r.czerwinska@powiat-nowosolski.pl
Termin składania:2020-05-06
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
1. 15 maja 2020 r.
Wymagania:IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty w jednym egzemplarzu.
2. Na kompletną ofertę składają się:
1) wypełniony Formularz Oferty - załącznik Nr 1;
V. Wymagania i forma złożenia oferty:
1. Dokumenty należy złożyć w języku polskim, w formie oryginalnej.
2. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów musza być dokonywane przez upoważnione osoby.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwagi:Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól Godziny urzędowania: - poniedziałek od godz. 7.00 do 16.00
- wtorek do czwartku od godz. 7.00 do 15.00
- piątek od godz. 7.00 do 14.00
Źródło: Internet i własne
Załączniki: