Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac remontowych
Organizator:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Adres: Mogilska 109, 31-571 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 12 615 54 44, 12 615 46 46
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/174142
Opis:Wykonanie prac remontowych na terenie KPP Zakopane
Opis postępowania:

ZAPYTANIE CENOWE

pn.: ,,Wykonanie prac remontowych na terenie KPP Zakopane"

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

I. Informacje ogólne:

1. Ofertę należy przesłać do dnia: 28.03.2020r. do godz. 12:00 za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: http://malopolska-policja.eb2b.com.pl/, zakładka ,,Postępowania" -> ,,Lista postępowań otwartych.

Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej.

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B - kontakt w stopce strony internetowej.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem na druku ,,Oferta" - zał. nr 1

Ilości podane są orientacyjne i pomocnicze, służą jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie n/w robót.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań:

Zadanie nr 1

Wykonanie naprawy ok. 95,00 mb ogrodzenia parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Zakopanem po przez wymianę siatki ogrodzeniowej, wyprostowanie słupków stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie słupków;

Zadanie nr 2

Naprawa elewacji ganku wejścia głównego budynku KPP Zakopane, fakturę tynku oraz kolorystykę należy dopasować do istniejącej elewacji; w zakresie tych prac przewiduje się montaż i demontaż rusztowania, skucie odparzonego tynku, gruntowanie podłoża, wtopienie siatki podtynkowej, odtworzenie tynku na elewacji, miejscowe naprawy na kolumnach, roboty malarskie; Powierzchnia robót objęta powyższym zakresem ok. 25,00m2;

Zadanie nr 3

Naprawa zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej, poprzez rozebranie nawierzchni, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy, ułożenie powtórne uprzednio rozebranej kostki, spoinowanie i zagęszczenie nawierzchni; powierzchnia ok. 2,5 m2.

Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia w całości przedmiotu zamówienia, jak również w jego części.

W celu umówienia się na wizję lokalną należy kontaktować się z pracownikiem KPP Zakopane.

tel. 018-202-35-51.

II.Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

Podstawą do realizacji usługi będzie zlecenie.

Wymagane warunki gwarancji:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 36 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia.

III.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonanie robót na podstawie zlecenia w terminie trzy tygodnie od daty przyjęcia zlecenia.

IV.MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zakopane, ul. Jagiellońska 32, 34-500 Zakopane.

V.Kryteria badania, oceny i wyboru oferty.

Kryterium wyboru oferty - najniższa cena.

Załączniki:

Zał. nr 1 - druk ,,Oferta";

Grupa asortymentowa:
Miejsce i termin składania ofert: Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2020-03-17 15:30:00 2020-03-27 12:00:00
Termin składania:2020-03-27
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
Telefon: 12 615 54 44
HALINA KACZMARCZYK
12 615 46 46
Halina.Kaczmarczyk@malopolska.policja.gov.pl
Zamawiający: Wydział Inwestycji i Remontów
Numer dokumentu:57.AG.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: