Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Organizator:Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Adres: ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. proszowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 12 386 52 05 lub 12 386 52 12
E-mail:
Opis:Wykonanie prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegających na opracowaniu analizy zabezpieczenia przeciwpożarowego Budynków SP ZOZ w Proszowicach: Budynku Głównego oraz Budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego usytuowanych w Proszowicach przy ul. Kopernika 13.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmować będzie w szczególności:
1. Zakres prac związanych z wykonaniem zadania:
a) wizje lokalne w budynkach,
b) wizje lokalne na terenie Szpitala oraz terenie przyległym,
c) analiza dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową,
d) inwentaryzacja architektoniczna dla celów niniejszego zadania obejmująca
- Budynek Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego (rzuty i przekrój)
- Budynek Główny w zakresie dróg ewakuacyjnych rzuty i przekrój
e) wskazanie nieprawidłowości wynikających z przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów technicznych; z podaniem podstawy prawnej ,
f) wskazania zadań dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego, w celu zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szpitala Powiatowego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które definiowane są w obowiązujących przepisach, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
g) opracowanie wytycznych projektowych dostosowania ww obiektów do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2. Dokumentacja wykonana zostanie w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formatach pdf i dwg (edytowalnej)
3. Dokumentacja będzie sporządzona przy udziale rzeczoznawców do spraw przeciwpożarowych i budowlanych

4. Zamawiający dysponuje następującymi dokumentacjami:
rzuty i przekroje budynku głównego w formacie pdf
rzuty i przekroje budynku zakaźnego w formie ozalidów z Projektu Budowlanego
kopia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
kopia postanowienia Komendanta Straży Pożarnej o doprowadzeniu budynku do zgodności z przepisami
informacji inwestora określającej ilość łóżek, ilość osób na poszczególnych kondygnacjach i w pomieszczeniach oraz funkcję pomieszczeń.
Miejsce i termin składania ofert: Uprzejmie prosimy o złożenie wypełnionego formularza cenowego drogą elektroniczną w terminie do dnia 30 października 2019 r. do godz. 12:00 na adres e-mailowy: dzp@spzoz.proszowice.pl W temacie e-maila należy wpisać - Oferta - P. POŻ.
Termin składania:2019-10-30
Wymagania:Uprzejmie prosimy o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), z uwzględnieniem wszelkich kosztów realizacji zamówienia.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
Kontakt:Dane kontaktowe:
e-mail: techniczny@spzoz.proszowice.pl lub monika.kowalska@spzoz.proszowice.pl
tel.: 12 386 52 05 lub 12 386 52 12
Źródło: Internet i własne
Załączniki: