Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25172253 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-05-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczvch
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 500 26 68
E-mail:
Opis:Smaszew Tuliszków obszar wiejski 66A nr dział.: 296/1 sprawa ZN/3168/4646MZI/2023/2202628 230.23# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania budynku mieszkalnego -jednorodzinnego w m. Smaszew 66A gm. Tuliszków Grzymiszew Tuliszków obszar wiejski nr dział.: 256/2 sprawa ZN/3169/4646MZI/2023/2300830 230.23# Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania oświetlenia drogowego (SO-II), oświetlenia znaków aktywnych (SZ), oświetlenia drogowego (SO-I) w m. Grzymiszew gm. Tuliszków
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/ Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 25-05-2023 godz. 09:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 25-05-2023 godz. 10:15
Termin składania:2023-05-25
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 06-10-2023 Przetara nr 2 - 15-11-2023
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.enerqa-operator.pl/
10) Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Włodzimierz Dolat, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 26 68 adres email: Wlodzimierz.Polat@energa.pl
Numer dokumentu:614/P/23/Turek
Źródło: Internet i własne
Załączniki: