Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14090875 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527-93-08
Opis:1 Bobowo Bobowo gmina wiejska nr dział.: 175/2
Przyłącze kablowe nN-0,4kV
sprawa ZN/5258/3434MZI/2017/1703175
2 Skarszewy Skarszewy miasto nr dział.: 9/5
Linia kablowa nN-0,4kV
sprawa ZN/5252/3434MZI/2017/1702655
3 Starogard Gdański Starogard Gdański gmina miejska nr dział.: 187/43
Linia kablowa nN-0,4kV
sprawa ZN/5254/3434MZI/2017/1703013
4 Osiek Osiek gmina wiejska ul. Wczasowa nr dział.: 344/1
Przyłącze kablowe nN-0,4kV, przełożenie istn. kabla do proj złącza
sprawa ZN/5256/3434MZI/2017/1703009
5 Starogard Gdański Starogard Gdański gmina miejska ul. Staszica nr dział.: 230
Przyłącze kablowe nN-0,4kV
sprawa ZN/5255/3434MZI/2017/1703010
6 Ciecholewy Starogard Gdański gmina wiejska nr dział.: 77/3
Przyłącze kablowe nN-0,4kV
sprawa ZN/5257/3434MZI/2017/1703170
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 21-09-2017 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 21-09-2017 godz. 09:10
Termin składania:2017-09-21
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 23-03-2018
Przetarg nr 2 - 23-03-2018
Przetarg nr 3 - 20-04-2018
Przetarg nr 4 - 16-03-2018
Przetarg nr 5 - 06-04-2018
Przetarg nr 6 - 16-03-2018
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Monika Ptak, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527-93-08
adres email: monika.ptak@energa.pl
Numer dokumentu:918/P/17/Starogard Gdański
Źródło: Internet i własne
Załączniki: