Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16389211 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-11-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 500 2360
Opis:wykonanie projektów budowlano wykonawczych:
1 Wierzchy Gizałki gmina wiejska nr dział.: nr dz-19/2 sprawa ZN/7750/4444MZI/2018/1803571
Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N oraz przebudowy linii napowietrznej
n/N
2 Suchorzew Pleszew obszar wiejski ul. Osiedlowa nr dział.: nr dz-10/4 sprawa ZN/7751/4444MZI/2018/1803602
Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N
3 Jarocin Jarocin miasto ul. Żwirki i Wigury nr dział.: 429 sprawa ZN/7752/4444MZI/2018/1803576
Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N
4 Pleszew Pleszew miasto ul. Piaski nr dział.: --2363 sprawa ZN/7753/4444MZI/2018/1803578
Projekt budowlany linii kablowej n/N
5 Jarocin Jarocin miasto ul. Wrocławska nr dział.: .-110 sprawa ZN/7754/4444MZI/2018/1803581
Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N
6 Kobierno Krotoszyn obszar wiejski ul. Raszkowska 95 nr dział.: .-297 sprawa ZN/7755/4444MZI/2018/1803583
Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N
7 Perzyce Zduny obszar wiejski nr dział.: dz. nr-229/2 sprawa ZN/7756/4444MZI/2018/1803585
Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N
8 Perzyce Zduny obszar wiejski nr dział.: nr dz-70/2 sprawa ZN/7757/4444MZI/2018/1803588
Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N
9 Wronów Gizałki gmina wiejska nr dział.: nr dz-305/1 sprawa ZN/7758/4444MZI/2018/1803590
Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N
10 Siedlemin Jarocin obszar wiejski ul. Główna nr dział.: nr dz-168/2 sprawa ZN/7759/4444MZI/2018/1803591
Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N
11 Zduny Zduny miasto ul. Przemysłowa nr dział.: nr dz-458/2 sprawa ZN/7760/4444MZI/2018/1803592
Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N
12 Krotoszyn Krotoszyn miasto nr dział.: nr dz-1638/16 sprawa ZN/7761/4444MZI/2018/1803593
Projekt budowlany przyłącza kablowego n/N
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-
operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 4 do 07-12-2018 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 07-12-2018 godz. 10:00
Termin składania:2018-12-07
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 31-05-2019
Przetarg nr 2 - 10-05-2019
Przetarg nr 3 - 10-05-2019
Przetarg nr 4 - 10-05-2019

Przetarg nr 5 - 10-05-2019

Przetarg nr 6 - 10-05-2019
Przetarg nr 7 - 10-05-2019

Przetarg nr 8 - 10-05-2019

Przetarg nr 9 - 10-05-2019
Przetarg nr 10 - 10-05-2019

Przetarg nr 11 - 10-05-2019
Przetarg nr 12 - 10-05-2019
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Anna Dobrzańska, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 2360
adres email: anna.dobrzanska@energa.pl
Numer dokumentu:1520/P/18/Jarocin
Źródło: Internet i własne
Załączniki: