Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18106217 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-10-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 500 23 54
E-mail:
Opis:1 Stara Ruda Wierzbinek gmina wiejska 59 nr dział.: 275/2 sprawa ZN/7465/4747MZI/2019/1902881
1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 275/2 w m. Stara Ruda.
2 Wierzbinek Wierzbinek gmina wiejska nr dział.: 26/5 sprawa ZN/7466/4747MZI/2019/1902888
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 26/5 w m. Wierzbinek
3 Wierzbinek Wierzbinek gmina wiejska nr dział.: 172/7 sprawa ZN/7467/4747MZI/2019/1902882
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 72/7 w m. Wierzbinek.
4 Łysek Wierzbinek gmina wiejska nr dział.: 137,139 sprawa ZN/7468/4747MZI/2019/1902876
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 137, 139 w m. Łysek.
5 Osiek Wielki Osiek Mały gmina wiejska nr dział.: 12/3 sprawa ZN/7469/4747MZI/2019/1902910
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 12/3 w m. Osiek Wielki.
6 Smolniki Osieckie Osiek Mały gmina wiejska nr dział.: 150/1 sprawa ZN/7470/4747MZI/2019/1902884
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 150/1 w m. Smolniki
Osieckie.
7 Babiak Babiak gmina wiejska nr dział.: 257/6 sprawa ZN/7471/4747MZI/2019/1902912
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 257/6 w m. Babiak
8 Babiak Babiak gmina wiejska ul. Zielona nr dział.: 296/16 sprawa ZN/7472/4747MZI/2019/1902875
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 296/16 w m. Babiak ul.
Zielona.
9 Dęby Szlacheckie Osiek Mały gmina wiejska nr dział.: 2/12 sprawa ZN/7473/4747MZI/2019/1902877
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 2/12 w m. Dęby
Szlachecki.
10 Sompolno Sompolno miasto nr dział.: 1006/9 sprawa ZN/7474/4747MZI/2019/1902911
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 1006/9 w m. Sompolno.
11 Kościelec Kościelec gmina wiejska nr dział.: 388/2 sprawa ZN/7476/4747MZI/2019/1902878
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 388/2 w m. Kościelec.
12 Wymysłowo Sompolno obszar wiejski nr dział.: 163/23 sprawa ZN/7478/4747MZI/2019/1902871
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 163/23 w m. Wymysłowo.
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego pod adresem:
http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://www.energa-
operator.pl/dostawcy_i_przetarqi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 23-10-2019 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 23-10-2019 godz. 10:30
Termin składania:2019-10-23
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 17-04-2020
Przetarg nr 2 -17-04-2020
Przetarg nr 3 - 17-04-2020
Przetarg nr 4 -17-04-2020
Przetarg nr 5 -17-04-2020
Przetarg nr 6 - 17-04-2020
Przetarg nr 7 -17-04-2020
Przetarg nr 8 -17-04-2020
Przetarg nr 9 -17-04-2020
Przetarg nr 10 -17-04-2020
Przetarg nr 11 -17-04-2020
Przetarg nr 12 -17-04-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony:
http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Beata Bartnik, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 23 54
adres email: beata.bartnik@energa.pl
Numer dokumentu:1399/P/19/Koło
Źródło: Internet i własne
Załączniki: