Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18386446 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-11-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62-5002 355
E-mail:
Opis:Kobyla Góra Kobyla Góra gmina wiejska ul. Polna nr dział.: 106/6 sprawa ZN/8805/4343MZI/2019/1801972 Wykonanie dokumentacji na budowę przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x70mm -40mb, wymianę linii napowietrznej na ASXSN 4x95mm - ok. 270m . Opatów Łęka Opatowska gmina wiejska ul. Niska nr dział.: 295/4 sprawa ZN/8806/4343MZI/2019/19065 Wykonanie dokumentacji na przebudowa istniejącego przyłącza napowietrznego na przyłącze kablowe 0,4kV YAKXS 4x35mm - 20mb. Olszowa Kępno obszar wiejski ul. Granitowa nr dział.: 887/2 sprawa ZN/8807/4343MZI/2019/1902527 Wykonanie dokumentacji na budowę przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x120mm -8mb. Trzcinica Trzcinica gmina wiejska ul. Ks. Białka nr dział.: 432/2 sprawa ZN/8808/4343MZI/2019/1902563 Wykonanie dokumentacji na budowę przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x120mm -10 mb. Domasłów Perzów gmina wiejska nr dział.: 287/4 sprawa ZN/8809/4343MZI/2019/1902570 Wykonanie dokumentacji na budowę przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x70mm -70 mb. Wielki Buczek Rychtal gmina wiejska nr dział.: 133/6 sprawa ZN/8810/4343MZI/2019/1902541 Wykonanie dokumentacji na budowę przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x35mm -30mb
4
5
6
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 05-12-2019 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 05-12-2019 godz. 10:20
Termin składania:2019-12-05
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 10-04-2020 Przetarg nr 2 - 04-03-2020 Przetarg nr 3 - 18-05-2020 Przetarg nr 4 - 18-05-2020 Przetarg nr 5 - 18-05-2020 Przetarg nr 6 -18-05-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto_[100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Maciej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355 adres email: maciej.wozny@energa.pl
Numer dokumentu:1647/P/19/Kępno
Źródło: Internet i własne
Załączniki: