Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18771788 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-02-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 785 857 536
E-mail:
Opis:1 Rdutów Nowy Chodów gmina wiejska nr dział.: 84,163/5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 163/5 w m. Rdutów. sprawa ZN, '861/4747MZI/2020/1903470
2 Zakrzewek Sompolno obszar wiejski nr dział.: 162/19 1 Opracowanie dokumentacji dla zasilania dz. nr. 162/19 w m. Zakrzewek. sprawa ZN, '862/4747MZI/2020/1904408
3 Łysek Wierzbinek gmina wiejska nr dział.: 246 Opracowanie dokumentacji dla zasilania dz. nr. 246 w m. Łysek. sprawa ZN, '863/4747MZI/2020/1904409
4 Grzegorzew Grzegorzew gmina wiejska ul. Toruńska nr dział.: Grzegorzew-802/3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 802/3 w m. Grzegorzew ul. Toruńska . sprawa ZN; '864/4747MZI/2020/1904340
5 Łubianka Olszówka gmina wiejska nr dział.: 112/1 Opracowanie dokumentacji dla zasilania dz. nr. 112/1 w m. Łubianka . sprawa ZN; '865/4747MZI/2020/1904410
E Grzegorzew Grzegorzew gmina wiejska nr dział.: 834/1 1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 834/1 w m. Grzegorzew. sprawa ZN; '866/4747MZI/2020/1904400
7 Przedecz Przedecz miasto ul. Romualda Traugutta nr dział.: 101 1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 101 w m. Przedecz ul. Trauguta. sprawa ZN, '867/4747MZI/2020/1904346
8 Bylice-Kolonia Grzegorzew gmina wiejska 30 nr dział.: 54/5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 54/5 w m. Bylice Kolonia. sprawa ZN/ '868/4747MZI/2020/1904342
9 Dzierawy Koło gmina wiejska nr dział.: 19/4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 19/4 w m. Dzierawy. sprawa ZN, '869/4747MZ3/2020/1904407
10 Zielenie Osiek Mały gmina wiejska nr dział.: 135/15 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 135/15 w m. Zielenie. sprawa ZN, '870/4747MZI/2020/1904361
11 Zielenie Osiek Mały gmina wiejska nr dział.: 128/8 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 128/8 w m. Zielenie. sprawa ZN, '871/4747MZI/2020/1904402
12 Nowa Wieś Osiek Mały gmina wiejska nr dział.: 51 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 51 w m. Nowa Wieś. sprawa ZN, '872/4747MZI/2020/1904344
13 Stare Budki Osiek Mały gmina wiejska nr dział.: 65/1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 65/1 w m. Budki Stare. sprawa ZN, '873/4747MZI/2020/1904341
14 Czołowo Koło gmina wiejska nr dział.: 39/2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 39/2 w m. Czołowo. sprawa ZN, '874/4747MZI/2020/1904435
15 Ruchenna Koło gmina wiejska nr dział.: 425/6, 425/7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 425/6, 425/7 w m. Ruchenna. sprawa ZN, '875/4747MZI/2020/1904436
16 Drążeń Krzymów gmina wiejska nr dział.: 87/19 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 87/19 w m. Drążeń. sprawa ZN, '876/4747MZI/2020/1904343
17 Dąbrowice Częściowe Kościelec gmina wiejska 30 nr dział.: 82/5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. nr. 82/5 w m. Dąbrowice Częściowe. sprawa ZN, '877/4747MZI/2020/1904401
18 Gozdów Kościelec gmina wiejska ul. Dębowa nr dział.: 639/13, 679 Opracowanie dokumentacji dla zasilania dz. nr.639/13 w m. Gozdów ul. Dębowa. sprawa ZN, '878/4747MZI/2020/1904339
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-
operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 19-02-2020 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 19-02-2020 godz. 10:25
Termin składania:2020-02-19
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 14-08-2020 Przetarg nr 2 - 14-08-2020 Przetarg nr 3 - 14-08-2020 Przetarg nr 4 - 14-08-2020 Przetarg nr 5 - 14-08-2020 Przetarg nr 6 - 14-08-2020 Przetarg nr 7 - 14-08-2020 Przetaro nr 8 - 14-08-2020
Przetarg nr 9 - 14-08-2020
Przetarg nr 10 - 14-08-2020
Przetarg nr 11 -14-08-2020
Przetarg nr 12 - 14-08-2020
Przetarg nr 13 - 14-08-2020
Przetarg nr 14 - 14-08-2020
Przetarg nr 15 - 14-08-2020
Przetarg nr 16 - 14-08-2020
Przetarg nr 17 - 14-08-2020
Przetarg nr 18 - 14-08-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy i przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 15 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 16 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 17 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 18 Zadanie: 1 Cena brutto [100%j_
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Daniel Matlak, w godz. 8:00-14:00, tel. 785 857 536 adres email: Daniel.Matlak@energa.pl
Numer dokumentu:151/P/20/Koło
Źródło: Internet i własne
Załączniki: