Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18958537 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-03-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku [UNIEWAŻNIENIE]
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527-93-08
E-mail:
Opis:1 Reda Reda gmina miejska ul. Długa 16 nr dzial.: Reda-500/1
budowa przyłacza kablowego z ist. słupa wg WP-P/19/073121;
sprawa ZN/1750/3636MZI/2020/2000889
2 Wejherowo Wejherowo gmina miejska ul. Szymona Krofeya nr dzial.: Wejherowo-
17/3
budowa przyłacza kablowego z ist. ZK wg WP-P/20/003258;
sprawa ZN/1751/3636MZI/2020/2000912
3 Reda Reda gmina miejska ul. Łopianowa - nr dzial.: Reda-1410
wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/073687;
sprawa ZN/1752/3636MZI/2020/2000913
4 Koleczkowo Szemud gmina wiejska - nr dzial.: Koleczkowo-498/2
budowa przyłacza kablowego z ist. ZK wg WP-P/19/072727;
sprawa ZN/1753/3636MZI/2020/2000914
5 Bieszkowice Wejherowo gmina wiejska - nr dzial.: Bieszkowice-179/1
budowa przyłacza kablowego z ist. stacji trafo wg WP-P/20/000679;
sprawa ZN/1754/3636MZI/2020/2000915
6 Reda Reda gmina miejska ul. Piaskowa 24 nr dzial.: Reda-1090
budowa P3 przy ZK wg WP-P/20/002406;
sprawa ZN/1755/3636MZI/2020/2000916
7 Linia Linia gmina wiejska ul. Łąkowa nr dzial.: 516/2
budowa przyłacza kablowego z ist. słupa wg WP-P/19/070774;
sprawa ZN/1756/3636MZI/2020/2000918
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 20-03-2020 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 20-03-2020 godz. 09:20
Termin składania:2020-03-20
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 24-09-2020
Przetarg nr 2 - 25-09-2020
Przetarg nr 3 - 25-09-2020
Przetarg nr 4 - 25-09-2020
Przetarg nr 5 - 25-09-2020
Przetarg nr 6 - 25-09-2020
Przetarg nr 7 - 25-09-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Monika Ptak, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527-93-08
adres email: monika.ptak@energa.pl
Numer dokumentu:327/P/20/Wejherowo
Źródło: Internet i własne
2020-03-18 14:12
UNIEWAŻNIENIE

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.