Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19194950 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-05-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 785-857-559
E-mail:
Opis:1 Krowica Zawodnią Szczytniki gmina wiejska nr dział.: 341/2 sprawa ZN/2970/4141MZI/2020/2001233
Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN - st. 14-008 obw 1. OBI/41/2001233-
B/20/020873 w związku z projektowanym przyłączem kablowowym dlanowego
odbiorcy do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Krowica Zawodnią d.z nr
341/2 (zlecone odrębną dokumentacją OBI/41/1903267 - P/19/047827 z
20.08.2019 r.)
2 Piskory Blizanów gmina wiejska nr dział.: 107/4 sprawa ZN/2971/4141MZI/2020/2001191
Przebudowa isniejącej linii napowietrznej nN - st. 16-467obw 2 w związku z budową
przyłącza kbalowego nN - Piskory dz. nr 107/4 (odrębna
dokumentacjaOBI/41/1903095 - P/19/047753 z 19.08.2019 r.).
3 Gołuchów Gołuchów gmina wiejska ul. Czartoryskich nr dział.: 383/1 sprawa ZN/2972/4141MZI/2020/2001162
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN wraz z
przebudową istn. linii kablowej w m. Gołuchów ul. Czartoryskich dz. nr 383/1
A Koźlątków Lisków gmina wiejska nr dział.: 28 sprawa ZN/2973/4141MZI/2020/2001163
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m.
Koźlątków- Kolonia dz. nr 28 .
5 Śliwniki Nowe Skalmierzyce obszar wiejski ul. Skalmierzycka nr dział.: 63/66 sprawa ZN/2974/4141MZI/2020/2001197
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m.
Śliwniki ul. Skalmierzycka dz. nr 63/66
6 Kalisz Kalisz gmina miejska ul. Częstochowska nr dział.: sprawa ZN/2975/4141MZI/2020/2001208
Częstochowska/Kordeckiego-44
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m.
Kalisz ul. Częstochowska dz. nr 44
7 Kalisz Kalisz gmina miejska ul. Częstochowska 65 nr dział.: 34 sprawa ZN/2976/4141MZI/2020/2001209
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m.
Kalisz ul. Częstochowska 65 dz.nr 34
8 Kalisz Kalisz gmina miejska ul. Częstochowska 118 nr dział.: Częstochowska-39 sprawa ZN/2977/4141MZI/2020/2001210
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m.
Kalisz ul. Częstochowska 118 dz.nr 39
9 Kalisz Kalisz gmina miejska ul. Nowy Świat 38 nr dział.: 68/2 sprawa ZN/2978/4141MZI/2020/2001211
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m.
Kalisz ul. Nowy Świat 38 dz.nr 68/2
10 Zamęty Mycielin gmina wiejska nr dział.: 275/1 sprawa ZN/2980/4141MZI/2020/2001220
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego nN w m.
Zamęty dz. nr 275/1
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 02-06-2020 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 02-06-2020 godz. 10:10
Termin składania:2020-06-02
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 30-12-2020
Przetarg nr 2 - 30-12-2020
Przetarg nr 3 - 04-12-2020
Przetarg nr 4 - 04-12-2020
Przetarg nr 5 - 04-12-2020
Przetarg nr 6 - 04-12-2020
Przetarg nr 7 - 04-12-2020
Przetarg nr 8 - 04-12-2020
Przetarg nr 9 - 04-12-2020
Przetarg nr 10 - 04-12-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz EN ERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/requlaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z oferta: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Włodzimierz Dolat, w godz. 8:00-14:00, tel. 785-857-559
adres email: Wlodzimierz.Dolat@energa.pl
Numer dokumentu:490/P/20/Kalisz
Źródło: Internet i własne
Załączniki: