Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19291337 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:62 500 23 54
E-mail:
Opis:wykonanie projektów budowlano wykonawczych:
1 Trzebowa Dobrzyca obszar wiejski nr dział.: 155/1 Opracowanie projektu budowlanego pt. Budowa przyłącza kablowego z istniejącego słupa linii napowietrznej zasilanego ze stacji transformatorowej nr 22 125 ob. I z zastosowaniem kabla typu NA2XY 4x120mm2 długość ok. 440 m . Na podstawie obliczeń dokonać doboru RSA oraz dostosować stację transformatorową do montażu RSA. sprawa ZN/3519/4242MZI/2020/2000370
2 Kraszewice Kraszewice gmina wiejska ul. Głuszyńska nr dział.: 930/2 Opracowanie projektu budowlanego pt. Budowa przyłącza kablowego z istniejącego słupa linii napowietrznej zasilanego ze stacji transformatorowej nr 22 510 ob. I z zastosowaniem kabla typu NA2XY 4x120mm2 długość ok. 420 m . sprawa ZN/3520/4242MZI/2020/2000277
3 Kołątajew Ostrów Wielkopolski gmina wiejska nr dział.: 210/3, 210/4 Opracowanie projektu budowlanego pt. Budowa przyłącza kablowego z istniejącego słupa linii napowietrznej zasilanego sprawa ZN/3521/4242MZI/2020/2001013
ze stacji transformatorowej nr 22 941 ob. III z zastosowaniem kabla typu NA2XY 4x120mm2 długość ok. 520 m . Na podstawie obliczeń dokonać doboru RSA oraz dostosować istniejący słup do montażu RSA.
4 Rojów Ostrzeszów obszar wiejski nr dział.: 290/1 Opracowanie projektu budowlanego pt. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn. ob. II ze stacji nr 22 191 z zastosowaniem przewodu AsXSn 4x95 mm2 długość około 400 m, z zastosowaniem przewodu AsXSn 4x25 mm2 długość około 100 m . Budowa przyłącza kablowego nn kablem typu YAKXS 4x120 długość około 130 m. sprawa ZN/3522/4242MZI/2020/2000418
5 Słaborowice Ostrów Wielkopolski gmina wiejska nr dział.: 5/5 Opracowanie projektu budowlanego pt. Budowa przyłącza kablowego z istniejącego słupa linii napowietrznej zasilanego ze stacji transformatorowej nr 21 212 ob. I z zastosowaniem kabla typu NA2XY 4x35mm2 długość ok. 5 m . sprawa ZN/3524/4242MZI/2020/2001453
6 Granowiec Sośnie gmina wiejska ul. Sosnowa nr dział.: 833/13 Opracowanie projektu budowlanego pt. Budowa przyłącza kablowego z istniejącego złącza kablowego zasilanego ze stacji transformatorowej nr 22 059 ob. III z zastosowaniem kabla typu NA2XY 4x120mm2 długość ok. 40 m . sprawa ZN/3525/4242MZI/2020/2000252
7 Gorzyce Wielkie Ostrów Wielkopolski gmina wiejska ul. Sosnowa 23 nr dział.: 108/44 Opracowanie projektu budowlanego pt. Budowa przyłącza kablowego przelotowo z istniejącej linii kablowej zasilanej ze stacji transformatorowej nr 21 211 ob. II z zastosowaniem kabla typu NA2XY 4x120mm2 długość ok. 10 m . sprawa ZN/3526/4242MZI/2020/2001362
8 Zamość Sieroszewice gmina wiejska nr dział.: 214/10 Opracowanie projektu budowlanego pt. Budowa przyłącza kablowego z istniejącej stacji transformatorowej nr 22 494 ob. I z zastosowaniem kabla typu NA2XY 4x120mm2 długość ok. 610 m . Dobudowa obwodu nn. na stacji 22494 sprawa ZN/3529/4242MZI/2020/2001429
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa- operator.pl/dostawcy_i_przetarqi/requlaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 4 do 08-06-2020 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 08-06-2020 godz. 10:30
Termin składania:2020-06-08
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 14-12-2020 Przetarg nr 2 - 14-12-2020 Przetarg nr 3 - 14-12-2020 Przetarg nr 4 - 28-12-2020 Przetarg nr 5 - 14-12-2020 Przetarć nr 6 - 14-12-2020
Przetarg nr 7 - 14-12-2020 Przetarg nr 8 - 14-12-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [ 100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Beata Bartnik, w godz. 8:00-14:00, tel. 62 500 23 54 adres email: beata.bartnik@energa.pl
Numer dokumentu:577/P/20/Ostrów Wlkp.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: