Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23093491 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-04-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 585279291
E-mail:
Opis:wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Amalka Sulęczyno gmina wiejska nr dzial.: 547/3
42.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 547/3 w miejscowości Amalka
sprawa ZN/3779/3535MZI/2022/2201147
2
Kiełpino Kartuzy obszar wiejski nr dzial.: 258/6 i 258/7
42.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 258/6, 258/7 w miejscowości Kiełpino
sprawa ZN/3778/3535MZI/2022/2201148
3
Kamela Somonino gmina wiejska nr dzial.: 116/65
42.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 116/65 w miejscowości Kamela
sprawa ZN/3777/3535MZI/2022/2201141
4
Kamela Somonino gmina wiejska nr dzial.: 130/7
42.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 130/7 w miejscowości Kamela
sprawa ZN/3776/3535MZI/2022/2201150
5
Kożyczkowo Chmielno gmina wiejska nr dzial.: 118/2
42.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 118/2 w miejscowości Kożyczkowo
sprawa ZN/3775/3535MZI/2022/2201133
6
Grzybowo Kościerzyna gmina wiejska nr dzial.: 49/7
42.22#wybudowanie przyłącza kablowego zasilonego z projektowanego złącza (realizowanego wg warunków przyłączenia nr P/21/015593) do szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F umiejscowionej w linii płotu dla zasilania domku letniskowego na dz. 49/7 w m. Grzybowo gm. Kościerzyna.
sprawa ZN/3773/3535MZI/2022/2201092
7
Wąglikowice Kościerzyna gmina wiejska nr dzial.: 317/18
42.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania studni na dz. 317/18 w m. Wąglikowice gm. Kościerzyna.
sprawa ZN/3772/3535MZI/2022/2201089
8
Raduń Dziemiany gmina wiejska nr dzial.: 476/1
42.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania domu jednorodzinnego na dz. 476/1 w m. Raduń gm. Dziemiany.
sprawa ZN/3770/3535MZI/2022/2201075
9
Mały Klincz Kościerzyna gmina wiejska nr dzial.: 66/24
42.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 66/24 w m. Mały Klincz gm. Kościerzyna.
sprawa ZN/3769/3535MZI/2022/2201084
10
Glincz Żukowo obszar wiejski Ul. Topolowa 3B nr dzial.: 90/10
42.22#Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 90/10 w miejscowości Glincz.
sprawa ZN/3768/3535MZI/2022/2201097
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 11-05-2022 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 11-05-2022 godz. 09:10
Termin składania:2022-05-11
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 02-11-2022
Przetarg nr 2 - 02-11-2022
Przetarg nr 3 - 02-11-2022
Przetarg nr 4 - 02-11-2022
Przetarg nr 5 - 02-11-2022
Przetarg nr 6 - 02-11-2022
Przetarg nr 7 - 02-11-2022
Przetarg nr 8 - 02-11-2022
Przetarg nr 9 - 02-11-2022
Przetarg nr 10 - 02-11-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Radosław Dyl, w godz. 8:00-14:00, tel. 585279291
adres email: Radoslaw.Dyl@energa.pl
Numer dokumentu:682/P/22/Kartuzy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: