Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-06-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
Organizator:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Adres: ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:kom. 885370392 tel. 52 3285166
E-mail:
Strona www:https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/68096
Opis:Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazociągu n/c wraz z przyłączami gazowymi Łabiszyn Ul. Mickiewicza, Parkowa
Opis postępowania:
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazociągu n/c wraz z przyłączami gazowymi Łabiszyn Ul. Mickiewicza, Parkowa . Zakres rzeczowy: a) gazociągu dn 180/110 PE L=189,6/65,0 m b) przyłącza dn 63 PE L=ok.87,0 , szt. 3
Grupa asortymentowa: Usługi projektowe, dokumentacja techniczna, ekspertyzy techniczne -A
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/68096
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2022-06-15 14:30:00 2022-06-28 08:00:00
Termin składania:2022-06-28
Uwagi:Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Kontakt:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Anna Tejza-Mirowska
52 328 5166
885370392
anna.tejza-mirowska@psgaz.pl
Numer dokumentu:2022/W800/WNP-039240
Źródło: Internet i własne