Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przebudowy fragmentu chodnika z wykonaniem tymczasowego podjazdu
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Adres: ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 022 549-37-21 tel. 022 549-37-00 fax. 549-37-77
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Branża budowlana obejmuje przebudowę fragmentu chodnika z wykonaniem tymczasowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Gagarina 15 w Warszawie przywracającą dostęp do lokali użytkowych w parterze budynku j.n.:
1.1.1. Rozebranie istniejących nawierzchni, wyburzenie stopni żelbetowych
1.1.2. wykonanie koniecznych fundamentów, przygotowanie i wyprofilowanie podłoża
1.1.3. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, uzupełnienie nawierzchni z trylinki
1.1.4. wykonanie i montaż balustrady stalowej
1.1.5. wywiezienie odpadów i gruzu, roboty porządkowe
wykonanie przebudowy fragmentu chodnika z wykonaniem tymczasowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gagarina 15 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej
Specyfikacja:4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony www.zgnmokotow. pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Data składania ofert: 2018-07-27
3. Termin składania ofert i ich otwarcia: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polkowskiej 7, pokój nr 2 (sekretariat) w Warszawie do dnia 27 lipca 2018r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2018 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2018-07-27
Miejsce i termin realizacji:2. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu podpisania umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych.
Numer dokumentu:D 09/KO/13a/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: