Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądów budowlanych stanu technicznego
Organizator:ZARZĄDCA Sp. z o.o
Adres: ul. Szybka 3B/ lok. 2, 3, 50-421 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 71 342 00 21, faks 71 342 00 19
E-mail:
Opis:,,ZARZĄDCA" Spółka z o.o. jako zarządca wspólnot mieszkaniowych zaprasza chętnych do składania ofert na wykonanie rocznych przeglądów budowlanych stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane Ar. 62.
Przewidywana liczba wspólnot - 195
- Wymagana forma protokołów z przeglądów w wersji papierowej, elektronicznej wraz z dokumentacją zdjęciową.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do 25-08-2023 roku w siedzibie spółki we Wrocławiu przy Ul. Szybka 3B/2 i 3 lub drogą elektroniczną na adres; zarzadca@zarzadca.wroc.pl.
Termin składania:2023-08-25
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przeglądów: do 15.11.2023 roku
Wymagania:Oferta powinna zawierać :
- Oferowana wycena wykonanych przeglądów:
- cena jednostkowa za każdy skontrolowany budynek,
- wszystkie ceny należy przedstawić z podatkiem VAT (brutto).
- Oświadczenia o wykonaniu przeglądów przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (kserokopie uprawnień, aktualne zaświadczenie OIIBud., itp).
- Wykaz dotychczas wykonanych przeglądów potwierdzony wraz z oceną przez zleceniodawcę (opinie, referencje, itp.).
- Krótki opis wykonania przeglądu.
- Wzory protokołów przeglądu i innych dokumentów.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: