Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie przeglądu i legalizacji Analizatora spalin samochodowych
Organizator:Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Chełm
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 82 56 85 215, Tel. (+48 82) 568 59 00 Fax. (+48 82) 568 57 01
E-mail:
Opis:Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie przeglądu i legalizacji n/w urządzeń:
1. Analizator spalin samochodowych SUN MGA 1500 - 5 szt.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przeglądu i legalizacji 5 szt. analizatorów spalin samochodowych typu SUN MGA 1500, potwierdzone świadectwem legalizacji dopuszczającym do dalszej eksploatacji w swoim zakresie przeznaczenia.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Ofertę należy przesłać w formie zeskanowanej z pieczęcią firmy i podpisem osoby upoważnionej w terminie do dnia 09.11.2023r. na adres e-mail: tomasz.kiermacz@strazgraniczna.pl
Termin składania:2023-11-09
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia - do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Wymagania:WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą cenę usługi.
3. Wykonawca dokona odbioru od Zamawiającego osobiście oraz dokona zwrotu urządzeń po wykonaniu usługi do Zamawiającego w przypadku miejscowości pobliskich możliwy jest transport środkami własnymi Zamawiającego.
5. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy.
6. Złożona oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość usługi netto/brutto, koszty dostarczenia i odbioru sprzętu, podpis osoby upoważnionej.
Kontakt:Tomasz Kiermacz, e-mail: tomasz.kiermacz@strazgraniczna.pl. nr tel. (82) 56 85 215.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: