Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17718449 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-24
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontów dróg
Organizator:Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie"
Adres: ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: +48 32 756 5113, +48 32 471 1070 Fax: +48 32 756 5333, +48 32 471 2140
E-mail:
Opis:Zgodnie z wynikami przetargu z dnia 30.01.2019r. i 28.02.2019r. zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadań związanych z usuwaniem szkód górniczych w zakresie remontów dróg.
L. p.
Nazwa zadania
Charakterystyka
Lokalizacja
Uwagi
1.
remont nawierzchni asfaltowych ulic
remont fragmentu ulicy Jastrzębskiej od wiaduktu nad torami JSK do skrzyżowania z ul. Wiejską.
(dł. ok. 210 mb).
Gmina Mszana
Termin wykonania remontów:
do 15.12.2019 r.
2.
remont fragmentu ulicy Twardowskiego od ronda przy pawilonie handlowym ,,Biedronka" do skrzyżowania z ulicą Herberta oraz na odnodze powyższego ronda.
(nakładki + przełożenie kostki brukowej).
Miasto Jastrzębie - Zdrój
3.
remont fragmentu ulicy Korfantego - odcinek od prywatnego przedszkola ,,Pod Tęczą" do ogródków działkowych
(dł. ok. 120 mb) wraz z przebudową podbudowy celem uzyskania właściwych spadków poprzecznych.
4.
remont fragmentu ulicy Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gagarina do granicy Miasta z Gogołową
(dł. ok. 35 mb).
Specyfikacja:Przedmiary robót do wglądu w Wydziale Szkód Górniczych na Ruchu ,,Zofiówka".
Miejsce i termin składania ofert: Oferty z dopiskiem na kopercie: ,,Wykonanie remontów dróg" wraz z numerem ogłoszenia internetowego należy złożyć w Wydziale Szkód Górniczych na Ruchu ,,Zofiówka" pok. 603 w terminie do dnia 29.07.2019 r. do godz. 1200 z podaniem ceny, terminu wykonania oraz oświadczeniem, że oferent zapoznał się ze szczegółowym zakresem rzeczowym ogłaszanego zadania.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się w dniu 29.07.2019 r. o godz. 1215 w obecności oferentów w KWK ,,Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch ,,Zofiówka" pok. 301, lub innym miejscu wskazanym przez organizatora negocjacji.
Termin składania:2019-07-29
Wymagania:Wybór oferenta zostanie dokonany spośród firm zakwalifikowanych do wykonywania powyższych zadań na podstawie ,,przetargu rocznego" JSW S.A.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferenta,
- unieważnienia wyboru ofert.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: