Zgłoś sugestię
AAA
Numer ogłoszenia: 25137410 archiwalne TYLKO U NAS PROMOWANE zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-05-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontów loggii wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach XVI kondygnacyjnych
Organizator:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU
Adres: OS. PIASTOWSKIE 16, 61-148 POZNAŃ
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:695 151 348
E-mail:
Strona www:https://osiedlemlodych.pl/przetargi/
Opis:Wykonanie remontów loggii wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach XVI kondygnacyjnych na os. Czecha w Poznaniu w roku 2023: zadanie nr 1 ? os. Czecha 77 i zadanie nr 2 ? os. Czecha 79.
Specyfikacja:Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w siedzibie Kierownictwa Osiedli (pok. nr 106) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 400,00 zł brutto (słownie: czterysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedli nr 52 1020 4027 0000 1002 0035 4126.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert ? do 22.05.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.05.2023 r.
Termin składania:2023-05-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2023 r.
Os. Czecha, Poznań
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Kwota i termin wpłaty wadium - do 19.05.2023 r.
Zadanie nr 1: 10.000,00 zł
Zadanie nr 2: 20.000,00 zł
Uwagi:Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Kontakt:Mariusz Mozgała
Źródło: Internet i własne