Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu budynku
Organizator:ORLEN Administracja w Płocku
Adres: Chemików 7, 09-411 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
podkarpackie, pow. krośnieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:24 256 95 44, 605 556 409
E-mail:
Strona www:https://connect.orlen.pl/app/outRfx/215747/supplier/status
Opis:Wykonanie remontu Budynku Głównego Pracowni Produktów Naftowych w Jedliczu
ORLEN Administracja Sp. z o.o. (zwana dalej ,,Spółką") zaprasza Państwa do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy prac polegających na wykonaniu remontu Budynku Głównego Pracowni Produktów Naftowych w Jedliczu.
W zakresie prac jest wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych, biurowych i komunikacji. Obejmują roboty remontowe związane z demontażem armatury łazienkowej, okładzin ściennych i podłogowych oraz pracami glazurniczymi, malarskimi, hydraulicznymi i elektrycznymi.
Szczegółowy zakres zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Obowiązkowe jest odbycie wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem prac oraz dokonaniem własnych pomiarów.
UWAGA: Odbycie wizji lokalnej planowane jest w terminie 23.10.2020r. (piątek). Proszę o potwierdzenie udziału w wizji w w/w terminie do Pana Łukasza Olczak pod nr tel. 667-772-580.
Przedmiot oferty
Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 Wykonanie remontu Budynku Głównego Pracowni Produktów Naftowych w Jedliczu 1 JD
Kategorie zakupowe
(A.12.016) Budynki administracyjne - Remonty
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/215747/supplier/status
Rozpoczęcie składania ofert
20-10-2020 14:40
Zakończenie składania ofert
27-10-2020 14:00
Termin zadawania pytań
27-10-2020 14:00
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/215747/supplier/status
Termin składania:2020-10-27
Wymagania:Typ rundy zapytania
Otwarty
Składanie ofert
Na całość
Dostępne waluty
PLN
Numer dokumentu:OA/2/000134/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: