Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-26
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie remontu elewacji budynków
Organizator:Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Armatury"
Adres: ul. Karczówkowska 3, 25-019 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax. 41 361-43-79, Tel. 41 361-45-11
E-mail:
Opis:Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Armatury"
w Kielcach, ul. Karczówkowska 3
zaprasza do udziału w przetargach na wykonanie remontu elewacji budynków

w osiedlu Podkarczówka w Kielcach przy ulicy:
- Kruszcowa 5
Miejsce i termin składania ofert: złożenie ofert
22.05.2019r. 900
Otwarcie ofert:otwarcie ofert 22.05.2019r. 910
Termin składania:2019-05-22
Miejsce i termin realizacji:termin realizacji
do 31 sierpień 2019r.
Wymagania:Termin otwarcia ofert według specyfikacji warunków przetargowych (w załączeniu).
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert jak i unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny
Źródło: Internet i własne